2 min read

Et bokettersyn krever regnskapet levert digitalt

Featured Image

Ved bokettersyn krever Skatteetaten å få utlevert bedriftens regnskap digitalt, i form av regnskapsfiler med utgangspunkt i SAF-T-formatet. Hvordan levere en godkjent SAF-T fil?

 

Valider filen før du sender den inn!

Selv om dere har et økonomisystem med funksjonalitet for å eksportere SAF-T-filer er det ikke sikkert at filen innfrir myndighetenes krav. Gå igjennom filen og sørg for at den leverer på de tekniske formkravene satt av skattemyndighetene og at regnskapsdataene dine ikke inneholder feil og mangler.

 

SAF-T valideringsrapportXACCT validerer og sikrer godkjent SAF-T fil!

- En validering utført av XACCT sikrer at du ivaretar kravene fra skattemyndighetene og at du får utbedret eventuelle feil og mangler før innsending til skattemyndighetene.

Få tilbud på validering av SAF-T fil

 

 

 

Få hjelp til å ta ut SAF-T filen

XACCT har utviklet en SAF-T-konverterer som sørger for at innsendingene er i henhold til regelverket. Kundene sender hovedbok fra sitt system i det formatet regnskapsløsningen klarer å produsere, så sørger vi for å konvertere dataene slik at de tilfredsstiller kravene til skattemyndighetene. XACCT tilbyr konvertering av din SAF-T fil til en fast pris.

Kontakt meg om SAF-T

 

Dette risikerer du om du ikke kan levere en SAF-T fil

Fra 1. januar 2020 kunne Skatteetaten kreve å få dine regnskapsdata utlevert digitalt. Konsekvensene av å ikke kunne levere regnskapsdataene i form av en godkjent SAF-T fil kan ytterste instans være betydelige bøter.

Les mer om risikoen ved å ikke kunne levere en godkjent SAF-T fil her.

 

Kort om SAF-T

SAF-T-reglene har trått i kraft (kort om reglene her) og bokettersynet har startet. Skatteetaten vil ved bokettersyn kreve å få utlevert bedriftens regnskap digitalt, i form av regnskapsfiler med utgangspunkt i det nye SAF-T-formatet.

Les mer: