Våre partnere

XACCT sin kjernekompetanse er utvikling av økonomifunksjoner og vi er eksperter innen vårt fagfelt. Gjennom partnere utvikler vi oss og gir våre kunder et helhetlig tilbud.

Som selskap har vi en sterk motivasjon og vilje til å utvikle oss og våre medarbeidere slik at vi skaper verdi med våre tjenester og løsninger tilpasset den bransjen de er i. 

Sammen med gode partnere tilbyr vi den riktige teknologien og løsningen til våre kunder og lokal tilstedeværelse når kunden har sin virksomhet også utenfor Norge. 

Våre partnere

Forretningspartner

XACCT Accounting, tidligere KPMG Accounting, er fortsatt lokaliser i KPMG huset og har et nært samarbeid og partnerskap med alle KPMGs forretningsområder; Revisjon, Rådgivning og Law (Skatt, avgift og internasjonalisering).
 
I tillegg samarbeider vi med KPMG i alle verdensdeler og oppnår gjennom dette lokal tilstedeværelse i en internasjonal kontekst. 
 
KPMG har en spesialisert bransjesatsning på Bank, Finans og forsikring.
 
 kpmg LOGO

Systemleverandører

XACCT er partner og har produksjonslinjer med følgene ERP/HRM systemleverandører

Microsoft-CSP-1024x295 logo vismacertifiedpartner-_transparent-1 Xledger Gold partner V6-1 aditro-logo

Teknologipartnere

XACCT partner og forhandler av følgende teknologileverandører:

Semine AI logo-1 Adra logo Compello logo Findity logo
 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere?