Nyheter

Her deler vi relevant informasjon og nyheter om XACCT Accounting

For CFO i NORSIRK handler det om å håndtere risiko - XACCT bidrar med kompetanse og kapasitet

For CFO Mats Bardal i NORSIRK, handler hverdagen om å håndtere operasjonell og finansiell risiko. Selskapet han jobber i preges av svingninger i råvareprisene på gull, sølv, jern og aluminium, og  korrelerer sterk med inflasjonen. Nylig valgte han å sette bort ansvaret for deler av økonomifunksjonen til XACCT Accounting.

Om bærekrafts- rapportering,  dobbel vesentlighet og nye muligheter

EU innfører nye regler for rapportering på bærekraft. Det skal dekke det økte behovet for...

Gode utsikter for nyutdannede i XACCT

XACCT har lang tradisjon med å ansette nyutdannede og ha studenter i jobb under utdanning. Gjennom...

Spennende møte med siste års BI-studenter

XACCT har lang tradisjon og god erfaring fra å ansette nyutdannede og ha studenter i jobb under...

XACCT er kåret til årets Xledger partner for størst vekst i 2022

Xledger avviklet nylig sin årlige partnerkonferanse der de kåret sine beste partnere i 2022. Vi i...

Riktig kompetanse, beste praksis og smart bruk av teknologi

XACCT sitt fokus har alltid vært å benytte teknologi smart for å levere effektive prosesser for...

Aker selskapet AION velger XACCT som sin fremtidige økonomipartner

Valget falt på XACCT Accounting når AION skulle velge sin økonomipartner. Selskapet så etter en...

XACCT leverer regnskaps-tjenester til Amnesty i Norge

Amnesty fikk behov for en leverandør som raskt kunne ta over deler av regnskapsfunksjonen i...

XACCT signerer avtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

XACCT Accounting har signert avtale om levering rådgivende tjenester til Direktoratet for...

Anne Jenner ansettes som COO i XACCT Accounting

XACCT Accounting viser til gode resultater og sterk vekst for sine kjerneområder regnskap og lønn....