SAF-T(Standard Audit File-Tax) er en standardisert metode for å flytte data fra regnskapssystemet til andre systemer, basert på OECDs anbefaling. Når standarden trer i kraft fra 1. januar 2020, vil Skatteetaten ved bokettersyn kreve å få utlevert regnskapsdata på SAF-T-format, i form av en XML-fil.

SAF-T er et gruppesamarbeid mellom Revisorforeningen, Regnskap Norge og Skatteetaten, og ny og bedre teknologi spås å gi flere og hyppigere kontroller. SAF-T er vedtatt og endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Innføring av SAF-T har som formål å minske byrden for næringslivet. Man har ett felles eksport/import-format, enklere vedlikehold og mindre ressursforbruk.

Dette gjelder alle selskaper og selskapene har selv ansvar for at regnskapsdataene leveres på riktig format. SAF-T formatet baserer seg på standard norsk kontoplan og krever at regnskapskontoer må mappes til standard norsk kontoplan.

Selskapene har da tre valg:
1. Kontakte systemleverandøren for å få dem til å utvikle egen eksport.
2. Bruke egne IT-ressurser.
3. Bruke en SAF-T konverterer

Vi i XACCT har utviklet nettopp en slik SAF-T konverter, og tar gjerne en samtale om hvordan denne kan gjøre det enkelt for din bedrift å oppfylle regelverket allerede fra 1. januar 2020!