De seneste årene har lønn blitt et svært krevende fagfelt å holde seg oppdatert på. I XACCT har vi fagfolk som jobber utelukkende med denne typen tjenester, og som gjennom mange år har laget effektive, strømlinjeformede lønnsfunksjoner for utallige kunder. De har også lang erfaring med å finne gode løsninger på selv de mest uløselige problemstillinger.

Les hvordan XACCT bistår GlobalConnect med lønn

Våre spesialister utfører:

  • Lønnsberegning med kvalitetssikring av lønnsinput
  • Rapportering til myndighetene
  • Syke- og fraværsoppfølging
  • Oppfølging mot NAV
  • Pensjons- og forsikringsadministrasjon
  • Kontroll og oppfølging av reiser og utlegg
  • Faglig rådgivning

Vi tilbyr også tilgang til portal for håndtering og registrering av blant annet reiseregninger, timer og overtid, i tillegg til ansattportal med tilgang til lønnsslipper.

Kontakt oss om lønn
vismacertifiedpartner._transparent-1 (1)