Viktig fagfelt å holde seg oppdatert på

Det å holde seg oppdatert og sørge for standardiserte prosesser og rutiner slik at alle enhetene i konsernet fungerer likt kan være en krevende prosess. Ofte er det få årsverk satt av til å ivareta denne viktige funksjonen og det er utfordrende å holde servicegraden på et riktig nivå.

Kravene til lønnsfunksjonen er mange og inkluderer blant annet:

 • Skalerbarhet
 • Enkelt å ta inn flere selskaper
 • Håndtering av fusjoner og sammenslåinger
 • Etablering av standardiserte og likestilte prosesser og rutiner

 

Eksperter på lønn

Vår misjon er å være den beste partneren for å redusere sårbarheten våre kunder opplever og bidra til effektivisering av regnskap og økonomifunksjonen for virksomheten. Lønn og regnskap er vår kjernekompetanse! Vi vet hvordan gode prosesser ser ut, og vi har mange års erfaring med å tilpasse og levere gode lønnstjenester til kunder. Det gjør veien til mål kortere, og det er enkelt for oss å ta over en lønnsfunksjon for en kunde. 

 

vismacertifiedpartner._transparent-1

 

Ta kontakt med leder for XACCT Payroll, Marianne Beichmann for en prat om lønn.

Kontakt oss om lønn

 

Vi tilbyr:

Vi har spisskompetanse på lønn og lønnssystemene VISMA, ADITRO OG XLEDGER leverer vi lønnstjenester som:

 • Lønnsberegning med kvalitetssikring av lønnsinput
 • Rapportering til myndighetene
 • Syke- og fraværsoppfølging
 • Oppfølging mot NAV
 • Pensjons- og forsikringsadministrasjon
 • Kontroll og oppfølging av reiser og utlegg
 • Faglig rådgivning

Vi tilbyr også tilgang til portal for håndtering og registrering av blant annet reiseregninger, timer og overtid, i tillegg til ansattportal med tilgang til lønnsslipper.

 

Kundecase: GlobalConnect

Etter en rekke fusjoner behøvde GlobalConnect hjelp til å gjøre lønnsfunksjonen mer skalerbar og robust. XACCT Accounting AS ble samarbeidspartneren og den disiplinerende kraften som skulle til.

LES MER

Marianne Beichmann og Aud Lunaas

 

Kontakt oss

For mer informasjon, ta kontakt med oss og vi bistår deg gjerne med løsninger tilpasset dine behov.

Kontakt oss om lønn
vismacertifiedpartner._transparent-1 (1)