XACCT TRUST CENTER

 

Vår visjon er å være Norges fremste partner for digital transformasjon og effektivisering av økonomifunksjonen. Samtidig skal vi bidra til å redusere risiko og ivareta sikkerheten og personvernet for våre kunder og våre forretningsforbindelser.

Dette oppnår vi ved å ansette de beste menneskene, ha de riktige partnerne, velge riktig teknologi og ved å ha et tydelig fokus på forenkling, effektivitet og kvalitet i alt vi gjør. 

SIKKERHET

Gjennom å velge de riktige partnerne, den riktig teknologien og implementere beste praksis for utførelse ivaretar vi våre kunders sikkerhet.

PERSONVERN

Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. 

Les mer om XACCT Personvern

COMPLIANCE

For oss handler dette i stor grad om hvordan vi legger til rette for at våre ansatte og vi som selskap følger gjeldende regler og retningslinjer for god forretningsskikk i alt vi foretar oss. Vi kaller dette vår beste praksis!

BÆREKRAFT I FOKUS

Bærekraft er viktig for oss i XACCT og vi er opptatt av at vi utvikler kundene i tråd med bærekraftsmålene på de områdene der vi faktisk kan bidra. Det betyr også at vi ønsker å jobbe med virksomheter som er opptatt av bærekraft.

At vi evner å representere våre kunder på alle kontinenter mener vi styrker oss som leverandør og bidrar til godt samarbeid og effektivitet i våre engasjementer.

At vi bruker teknologi og beste praksis i vår tilnærming for å levere til kundene bidrar også til at vi som leverandør kan fremstå som bærekraftig. Dette er vi stolte av!

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

XACCT velger alltid partnere som er opptatt av og kan dokumentere hvordan de ivaretar sikkerheten og personvernet til sine kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om våre partnere

Marius Berg 3
For oss handler sikkerhet og personvern i stor grad om hvordan vi legger til rette for at våre ansatte og vi som selskap følger gjeldende regler og retningslinjer for god forretningsskikk i alt vi foretar oss. Vi kaller dette vår beste praksis!
Marius Berg
CEO, XACCT Accounting

SIKKERHETSBRUDD

XACCT er opptatt av å ivareta din sikkerhet og ditt personvern. Avdekker du et sikkerhetsbrudd eller opplever at vi ikke ivaretar ditt personvern på en tilfredsstillende måte ønsker å vi høre fra deg.  Fyll ut skjema under og vi vil følge deg opp