Blogg

Motta innsikt om hvordan du kan få en mer kostnadseffektiv, moderne og robust økonomifunksjon.

Regnskapsførers anseelse styrkes med nytt lovforslag

Finansdepartementet har lagt frem proposisjon til Stortinget om ny regnskapførerlov. Det nye lovforslaget er drevet av den digitale utviklingen og bidrar til å dra bransjen inn i den nye tiden. Forslaget vil også styrke regnskapsførers anseelse og rekruttering til bransjen.

Hva kjennetegner en moderne fakturaflyt-prosess?

Håndtering av fakturaer påfører norske virksomheter enorme kostnader og den inngående fakturaflyten...

Økonomifunksjonens vei ut av Pandemien

Etter to år med pandemi nærmer vi oss utgangen og kan se fremover til en mer normal hverdag. Hvilke...

Et bokettersyn krever regnskapet levert digitalt

Ved bokettersyn krever Skatteetaten å få utlevert bedriftens regnskap digitalt, i form av...

CFO har stor betydning for å skape vekst

Norske virksomheter har uttalte ambisjoner om vekst gjennom internasjonalisering av virksomheten....

CFO Agenda: Internasjonale økonomi-funksjoner

Norske virksomheter og spesielt teknologirelaterte selskaper har uttalte ambisjoner om vekst...

Med Microsoft Business Central er Navision snudd på hodet

Microsoft Navision fases nå ut, men mange virksomheter bruker systemet fremdeles. Vi i XACCT vet...

Økonomifunksjonen i en internasjonal virksomhet

Det å sette opp en internasjonal økonomifunksjon kan være en krevende øvelse. Ikke undervurder...

Bokettersynet har startet og de fleste SAF-T filene inneholder avvik

Å levere en SAF-T fil med feil, er som å ikke levere i det hele tatt og vår erfaring er at de...