Blogg

Motta innsikt om hvordan du kan få en mer kostnadseffektiv, moderne og robust økonomifunksjon.

Hva kjennetegner en moderne fakturaflyt-prosess?

Håndtering av fakturaer påfører norske virksomheter enorme kostnader og den inngående fakturaflyten er ansett som den mest manuelle og tidkrevende prosessen av alle økonomiprosesser. Hva kjennetegner så en optimal fakturaflytprosess - og hvorfor bør du vurdere et eget fakturaflytsystem når du har et ERP system som burde dekke dette i dag?

Økonomifunksjonens vei ut av Pandemien

Etter to år med pandemi nærmer vi oss utgangen og kan se fremover til en mer normal hverdag. Hvilke...

Et bokettersyn krever regnskapet levert digitalt

Ved bokettersyn krever Skatteetaten å få utlevert bedriftens regnskap digitalt, i form av...

CFO har stor betydning for å skape vekst

Norske virksomheter har uttalte ambisjoner om vekst gjennom internasjonalisering av virksomheten....

CFO Agenda: Internasjonale økonomi-funksjoner

Norske virksomheter og spesielt teknologirelaterte selskaper har uttalte ambisjoner om vekst...

Med Microsoft Business Central er Navision snudd på hodet

Microsoft Navision fases nå ut, men mange virksomheter bruker systemet fremdeles. Vi i XACCT vet...

Økonomifunksjonen i en internasjonal virksomhet

Det å sette opp en internasjonal økonomifunksjon kan være en krevende øvelse. Ikke undervurder...

Bokettersynet har startet og de fleste SAF-T filene inneholder avvik

Å levere en SAF-T fil med feil, er som å ikke levere i det hele tatt og vår erfaring er at de...

Treg modernisering av økonomi-funksjonene

12 måneder med pandemi har ført til tvangsdigitalisering som har løftet norske virksomheter flere...