Blogg

Motta innsikt om hvordan du kan få en mer kostnadseffektiv, moderne og robust økonomifunksjon.

Bærekraftsrapportering skal inngå i årsrapporten for 2024

EU har innført nye regler for rapportering på bærekraft (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) som likestilles med den finansielle rapporteringen. Bærekraftsrapportering innføres fra regnskapsåret 2024. 

Om bærekrafts- rapportering, dobbelT vesentlighet og nye muligheter

EU innfører nye regler for rapportering på bærekraft. Det skal dekke det økte behovet for...

Regnskapsførers anseelse styrkes med nytt lovforslag

Finansdepartementet har lagt frem proposisjon til Stortinget om ny regnskapførerlov. Det nye...

Hva kjennetegner en moderne fakturaflyt-prosess?

Håndtering av fakturaer påfører norske virksomheter enorme kostnader og den inngående fakturaflyten...

Økonomifunksjonens vei ut av Pandemien

Etter to år med pandemi nærmer vi oss utgangen og kan se fremover til en mer normal hverdag. Hvilke...

Et bokettersyn krever regnskapet levert digitalt

Ved bokettersyn krever Skatteetaten å få utlevert bedriftens regnskap digitalt, i form av...

CFO har stor betydning for å skape vekst

Norske virksomheter har uttalte ambisjoner om vekst gjennom internasjonalisering av virksomheten....

CFO Agenda: Internasjonale økonomi-funksjoner

Norske virksomheter og spesielt teknologirelaterte selskaper har uttalte ambisjoner om vekst...

Med Microsoft Business Central er Navision snudd på hodet

Microsoft Navision fases nå ut, men mange virksomheter bruker systemet fremdeles. Vi i XACCT vet...