Logo invertert (vi trenger dette)

Vårt selskap

XACCT var tidligere en del av KPMG og eies i dag av Varig Industri. XACCT har 35 ansatte og omsetter for 50 MNOK (2019)

Vår kjernekompetanse

Vår kjernekompetanse er utvikling av økonomifunksjoner. Vi har fokus på å gjøre det enkelt og vi skal inspirere og utvikle våre ansatte til gode sparringspartnere. Våre kunder skal være trygge på reisen til fremtiden med riktig kompetanse og riktig teknologi.

Vårt verdiforslag

  • Vi skal styrke norske virksomheter sin økonomifunksjon ved bruk av ledende ERP-systemer, automatisering og bestepraksis-prosesser.
  • Vi skal være en langsiktig forretningspartner som sikrer optimale digitale økonomiprosesser over tid.
  • Vi skal stå skulder-ved-skulder med våre kunder slik at de oppnår ønsket vekst, internasjonalisering og virksomhetsstyring gjennom den endring som kommer.
  • Vi skal bidra til at våre kunder er best mulig rustet, være klare rett og slett, til å møte nye utfordringer med omstilling i tråd med markedsendringer og nye krav.

 

Vårt lederteam

 

Kontakt oss