Å levere en SAF-T-fil med feil, er som å ikke levere i det hele tatt

XACCT_SAFT.srt

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Innføringen av standardformatet skal gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

SAF-T-tjenestene fra XACCT er standardiserte og automatiserte tjenester som sikrer at du som ansvarlig kan levere på de krav som stilles til format på innsending til skatteetaten. Vår unike kombinasjon av teknisk og regnskapsfaglige kompetanse gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester for å gjøre din bedrift klar for SAF-T til regelverket begynner å gjelde fra 1. januar 2020 (LES MER om hva SAF-T er).

 

Vi tilbyr:

Dette er noen av våre utvalgte tjenester:

 • SAF-T-konvertering
  XACCT har utviklet en SAF-T-konverterer som sørger for at innsendingene er i henhold til regelverket. Kundene sender hovedbok fra sitt system i det formatet regnskapsløsningen klarer å produsere, så sørger vi for å konvertere dataene slik at de tilfredsstiller kravene til skattemyndighetene.

  XACCT tilbyr fastpris for konvertering av din SAF-T fil. Ta kontakt for et tilbud.

 • Validering av SAF-T fil
  For å forberede selskapene til et eventuelt bokettersyn er det en fordel å kjøre en validering. Valideringen sjekker XML struktur, mapping av kontoplan og innhold i selve filen.

  XACCT kan validere din SAF-T fil. Vi utfører tilsvarende sjekk av filen som det skattemyndighetene gjør. En validering utført av XACCT sikrer at du ivaretar kravene fra skattemyndighetene og at du får utbedret eventuelle feil og mangler før innsending til skattemyndighetene.

  Tjenesten koster NOK 10.000,- eksl. mva

Klikk her for å få tilbud på validering av SAF-T fil

 

Hvem bør vurdere våre tjenester?

 • Alle som har en SAF-T fil men ikke har testet filen for om den faktisk leverer på formkravene 
 • Alle som ikke har fått på plass en SAF-T fil enda
 • Alle som synes det er vanskelig å vite hva og hvordan man skal ta frem en SAF-T fil
 • Alle som har fragmenterte regnskapsfunksjoner og kompleksistet i sin selskapsstruktur

 

Trenger du tips og råd relatert til SAF-T?

XACCTs SAF-T-team blir også brukt ved rådgivning når kunden ønsker å utvikle egne tjenester og kan bistå kunder i prosessen med overgang til SAF-T-format.

 

Klikk her for å bli kontaktet om SAF-T!