XACCT_SAFT.srt

 

SAF-T-tjenestene fra XACCT er standardiserte og automatiserte, og kan gi langsiktig gevinst for kunden. Vår unike kombinasjon av teknisk og regnskapsfaglige kompetanse gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester for å gjøre din bedrift klar for SAF-T til regelverket begynner å gjelde fra 1. januar 2020 (les mer her om hva SAF-T er).

Dette er noen av våre utvalgte tjenester:

SAF-T-konvertering

XACCT har utviklet en SAF-T-konverterer som sørger for at innsendingene er i henhold til regelverket. Kundene sender hovedbok fra sitt system i det formatet regnskapsløsningen klarer å produsere, så sørger vi for å konvertere dataene slik at de tilfredsstiller kravene til skattemyndighetene.

Test-mapping

For å forberede selskapene til et eventuelt bokettersyn er det en fordel å kjøre en test-mapping hvor kontostruktur kommer til syne og verktøyet tilpasser seg og husker data fra denne mappingen til et eventuelt ettersyn. XACCTs Test-mapping og SAF-T-tjenester er standardiserte og automatiserte, og kan gi langsiktige gevinster for kunden.

XACCTs SAF-T-team blir også brukt ved rådgivning når kunden ønsker å utvikle egne tjenester og kan bistå kunder i prosessen med overgang til SAF-T-format.

 

Klikk her for å bli kontaktet om SAF-T!