2 min read

Bokettersynet har startet og de fleste SAF-T filene inneholder avvik

Featured Image

Å levere en SAF-T fil med feil, er som å ikke levere i det hele tatt og vår erfaring er at de fleste SAF-T filene faktisk inneholder feil og mangler!

Dette er avvik enten i form av at det tekniske formatet inneholder feil eller at regnskapsdataene i selve filen inneholder avvik. Konsekvensene er at du ikke får levert eller lastet opp SAF-T filen til Altinn.

 

Så enkelt kan det gjøres!

 

Valider filen før du sender den inn!

Selv om dere har et økonomisystem med funksjonalitet for å eksportere SAF-T-filer er det ikke sikkert at filen innfrir myndighetenes krav. Gå igjennom filen og sørg for at den leverer på de tekniske formkravene satt av skattemyndighetene og at regnskapsdataene dine ikke inneholder feil og mangler.


- En validering utført av XACCT sikrer at du ivaretar kravene fra skattemyndighetene og at du får utbedret eventuelle feil og mangler før innsending til skattemyndighetene.

Få tilbud på validering av SAF-T fil

 

Få hjelp til å ta ut SAF-T filen

- XACCT har utviklet en SAF-T-konverterer som sørger for at innsendingene er i henhold til regelverket. Kundene sender hovedbok fra sitt system i det formatet regnskapsløsningen klarer å produsere, så sørger vi for å konvertere dataene slik at de tilfredsstiller kravene til skattemyndighetene.

XACCT tilbyr konvertering av din SAF-T fil til en fast pris.

Kontakt meg om SAF-T

 

 

Kort om SAF-T:

SAF-T-reglene har trått i kraft (kort om reglene her) og bokettersynet har startet. Skatteetaten vil ved bokettersyn kreve å få utlevert bedriftens regnskap digitalt, i form av regnskapsfiler med utgangspunkt i det nye SAF-T-formatet.

Les mer: