3 min read

XACCT signerer med Photocure for sikre optimal utnyttelse av deres ERP system Xledger

Featured Image

Photocure er et internasjonalt selskap innen diagnostisering av blærekreft. Nylig signerte selskapet avtale med XACCT for å optimalisere og forvalte selskapets ERP systemet Xledger.

Avtalen som nå er inngått med Photocure innebærer at XACCT inntar rollen som rådgiver for selskapets økonomifunksjon og deres Corporate Controller, Dick Peters. XACCT skal sikre at Photocure utnytter og får økt verdi av sin investering i Xledger. Spesielt viktig er det å gi bedre støtte for deres internasjonale økonomifunksjon. 

Målet er å bidra til at våre kunder ikke kommer i en situasjon der de bygger opp  det som omtales som innovasjonsgjeld. I praksis betyr dette at selskapet ikke evner å utnytte ny funksjonalitet som er lansert i løsningene de bruker. Vi går gjennom hele oppsettet av selskapets løsning, i dette tilfellet Xledger, med fokus på re-design, etablering av beste praksis regnskapsprosesser og optimal bruk av Xledger.

Siden avtalen ble signert i august i år har XACCT bidratt til forbedringspunkter som:

  • Bedre håndtering av valutta
  • Nye rutiner for håndtering av innkjøpsordre (PO)
  • Utviklet rammeverk for rapportering 

Fremover vil XACCT jobbe tett med økonomifunksjonen i Photocure for å etablere beste praksis og riktig bruk av teknologi, der ett mål vil være økt grad av automatisering og effektivisering av funksjonen. 

Dick Peters- XACCT hjelper oss med prosessforbedring og automatisering innenfor Xledger slik at vi får utnyttet systemet maksimalt. Vi frigjører tid og det tillater finansavdelingen til å kunne være en viktig strategisk finance business partner for vår virksomhet. 
- Dick Peters, Corporate Controller i Photocure.

 

Marius-Berg-2- Vi opplever at våre kunder ser verdien av at vi ikke bare har systemkompetanse, men også spisskompetanse på regnskap og lønn. Det gjør oss i stand til å sikre optimal bruk av kundens ERP systemer enten det er Xledger eller Microsoft. I tillegg har vi spisskompetanse på blant annet internasjonale økonomifunksjoner, noe som var viktig for Photocure. 
- Marius Berg, CEO XACCT Accounting.

 


Photocure:

The Bladder Cancer Company delivers transformative solutions to improve the lives of bladder cancer patients. Our unique technology, making cancer cells glow bright pink, has led to better health outcomes for patients worldwide. Photocure is headquartered in Oslo, Norway and listed on the Oslo Stock Exchange (OSE: PHO).

For more information, please visit us at www.photocure.com, www.hexvix.com, www.cysview.com

 

KONTAKT OSS

Les våre kundehistorier og hva som gjorde at teknologiselskapet Zwipe AS ga oss 10 av 10 på vår levering av økonomitjenester til selskapet.