4 min read

«10 av 10» på levering av regnskaps-tjenester til Zwipe AS

Featured Image

Zwipe AS er som et børsnotert og høyteknologisk selskap fokusert på utvikling av nye løsninger og på å skape verdi for sine kunder og eiere. De valgte tidlig å sette ut ansvaret for levering av administrative funksjoner som håndtering av regnskap og lønn. XACCT har levert tjenestene siden 2017 og fikk nylig "10 av 10" på NPS målingen fra finance manager Mari Kolstad i Zwipe. 

Som selskap har Zwipe AS en sterk posisjon i fremvoksende markeder for biometriske betalinger og tilgangskontroll løsninger, og er i dag notert på Euronext Growth Market på Oslo Børs og på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Selskapet satser stort på innovasjon og utvikling av nye tjenester og har i dag virksomhet i USA, Storbritannia, Tyskland og Singapore.

Forutsigbarhet med fokus på kvalitet, innhold og struktur

Det er krevende å holde seg oppdatert på de ulike fagfeltene innen regnskap og lønn, og for et selskap i en oppstartsfase har det være utfordrende å allokere tid og ressurser for å etablere struktur og rutiner for de administrative oppgavene. XACCT har levert lønnstjenester og regnskapstjenester i kundens ERP system (Microsoft Navision) med dedikert kundeteam til Zwipe siden 2017. Tilbakemeldingene så langt er at vi ivaretar en viktig jobb i selskapet og over tid har bidratt til kontinuitet og historikk i perioder der Zwipe har hatt endringer i egen organisasjon.

Kundemøte - zwipe

- For Zwipe har forutsigbarheten og kontinuiteten XACCT har skapt i håndteringen av regnskap og lønn vært noe av det viktigste. Så langt har vi ikke registrert forsinkelser i forhold til planene vi har lagt. Zwipe og XACCT har i fellesskap skapt verdier i prosessene som har gitt oss økt effektivitet, redusert tidsbruk på rutineoppgaver og kvalitet i utførelse og rapportering - Mari Kolstad, Group Finance Manager, Zwipe

Faste dager og gode planer en nøkkel til suksess

For XACCT har det vært viktig å bidra med faglig kompetanse og etablere beste praksis for regnskap og lønn så tidlig som mulig. Ved inngangen til hvert år planlegges og settes årshjulet for tjeneste som skal leveres fra XACCT til Zwipe. Dette inkluderer planer og frister for rapportering og hvilke oppgaver og aktiviteter som skal utføres gjennom året, og så langt har det ikke vært noen forsinkelser i leveransene.

Kundeteam - kort

— Kundene har tillit til at vi leverer høy kvalitet hver gang. Vårt største fokus ligger i å bidra til at vi overholder de krav og retningslinjer Zwipe har som et børsnotert selskap og at vi gjør det vi kan for å effektivisere og redusere tidsbruken på de operasjonelle tjenestene. Dette gjør at vi kan bruke mer tid sammen med Zwipe til å jobbe med forbedringer og utvikle selskapet videre - Kundeteam, XACCT Accounting.

Fremtidsplaner og utvikling av selskapet

Det er ingen grunn til å tro at den digitale utviklingen skal snu – og utnyttelse av bedriftens fulle potensial forutsetter en målrettet og fremoverlent utnyttelse av den nyeste og riktige teknologien. Fremover vil XACCT bidra til at Zwipe kommer over på Microsoft sin skyplattform og sikre at systemleveranser og tjenesteleveranser leveres som en helhet og støtter forretningsprosessene til Zwipe. XACCT er med andre ord kundens representant i dialogen med kundens ulike systemleverandører for å sikre riktig implementering og beste praksis.

En ideell kunde for XACCT

Zwipe representerer med sin bransjetilhørighet, børsnotering og internasjonale virksomhet en ideell kunde for XACCT. Vi har erfaring og kompetanse fra å jobbe med denne kundegruppen samtidig som XACCT skal være den mest spennende arbeidsplassen i regnskapsbransjen. Her bidrar kunder som Zwipe til at XACCT utfordres og utvikles som selskap og arbeidsplass.

20220822_083728168_iOS

 

—Vår største drivkraft er å bli en proaktiv og tilstedeværende sparringspartner for kundene våre gjennom våre ansatte — Vi har vært så heldige å få være med mange av våre kunder på deres reise i form av fusjoner, oppkjøp og vekst. At vi får topp score på vår kunde-undersøkelse fra en kunde som Zwipe er særdeles tilfredsstillende å se

- Marius Berg, CEO XACCT Accounting.

 

 

Ønsker du mer informasjon? Kontakt leder for regnskap, Taher Karim.

www.xacct.nohubfsCanva imagesCanva Design DAEg3ggPnds-1

Book et møte med Taher Karim eller send han en e-post om du ønsker mer informasjon om denne kundecasen eller om Microsoft ERP.

 


Zwipe logo_2

“Zwipe believes the inherent uniqueness of every person is the key to a safer future. Zwipe works with great passion across networks of international organizations, industries and cultures to make convenience safe and secure. Zwipe is pioneering next-generation biometric card and wearables technology for payment and physical & logical access control and identification solutions. Zwipe promises its customers and partners deep insight and frictionless solutions, ensuring a seamless user experience with its innovative biometric products and services. Zwipe is headquartered in Oslo, Norway, with a global presence.”