1 min read

Norsk hussopp forsikring tegner avtale med xacct

Featured Image

Norsk Hussopp Forsikring har inngått avtale med XACCT om levering av regnskapstjenester på Microsoft plattformen Business Central.

XACCT skal levere regnskapstjenester basert på Microsoft Business Central. Begge parter har intensjoner om å jobbe tett sammen for å skape forretningsverdi for Norsk Hussopp Forsikring.

Norsk Hussopp Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på forsikring av råteskader og skadeinsekter. Dette er skader som ofte ikke inngår i standard hus- og hytteforsikring.

Norsk Hussopp Forsikring har et salgssamarbeid med de fleste forsikringsaktørene i det norske markedet.

 

Les mer om våre tjenester for føring av regnskap på Microsoft plattformen.

KONTAKT OSS