3 min read

Northern: Norsk designsuksess tar verden med hjelp fra XACCT

Featured Image
Northern har utvidet både produktportefølje og geografisk nedslagsfelt de seneste årene. Nå er de også «live» med nytt økonomisystem – med XACCT Accounting som co-pilot.

Det er allerede flere år siden det ble vanlig å regne Northern som en norsk designsuksess. Selskapets fire gründere begynte i 2005 med å lage lamper. Ti år senere hadde de 70 lamper i porteføljen og rundt 100 mennesker engasjert i å selge dem i 50 land. Tre år etter det igjen, i 2018, begynte de å selge møbler.

Mye kompleksitet

– Vi satt da med et system som vi hadde hatt i noen år, men som egentlig ikke var rigget verken for den graden av kompleksitet som virksomheten vår etter hvert hadde, eller for en så internasjonal operasjon som vi allerede da hadde vært en stund, forteller Anders Emil Andersen, CFO i Northern.

– Vi satt da med et system som vi hadde hatt i noen år, men som egentlig ikke var rigget verken for den graden av kompleksitet som virksomheten vår etter hvert hadde

– Det er jo også sånn at vi har folk med veldig ulik bakgrunn i selskapet vårt – økonomer, designere, selgere og andre fagdisipliner – og vi så at det ikke fungerte godt når disse hadde ulike systemer, som dessuten snakket dårlig med hverandre.

Trengte et nytt system 

Alle disse utfordringene pekte i retning av én konklusjon: Northern trengte et nytt system som kunne fungere på tvers av land og fagdisipliner, og som ga dem mye mer støtte enn de hadde. Gitt Northerns komplekse verdikjede, ønsket de å sikre seg at de kunne unngå å sitte med altfor mange standardiserte løsninger uten innsikt selskapet prosesser.

Vi trengte et system som må passe til helheten i virksomheten vår og som kunne fungere på tvers av land og fagdisipliner

Til slutt var det XACCT og deres samarbeidspartnere som sto igjen blant de aktuelle leverandørene, og når valget først var tatt, tok det egentlig ikke så lang tid å få selve løsningen på plass til den offisielt kunne tas i bruk i begynnelsen av juni 2019.

Microsoft åpner muligheter

Det er et Microsoft-systemet Northern nå har tatt i bruk, levert i samarbeid med systemintegratoren Oseberg. Dette gir Northern et økonomisystem som de kunne fullintegrere med veldig mange andre prosesser i virksomheten.

– Det er et mål for oss at vi skal gjøre kundene gode, at vi skal være i forkant og være effektive. Microsoft Dynamics henger så tett og godt sammen med Office-produktene som praktisk talt alle nå er veldig godt kjent med, og dette åpner helt nye muligheter for oss til å lage integrerte prosesser og gode rutiner, sier Berg.

Om samarbeidet med XACCT

Det er et stort pluss at leverandøren er representert i alle land hvor Northern er tilstede. XACCT sin nærre relasjon og samarbeid med KPMG Law og deres avgiftseksperter har vært vitktig i forhold til for eksempel Moms. 

Det er et stort pluss at leverandøren er representert i alle land hvor Northern er tilstede

XACCT har erfaring med å hjelpe en rekke norske virksomheter ut i verden og har nå fulgt norske kunder ut i 15 land i alle verdensdeler. Med sine forbindelser til KPMG og deres internasjonale nettverk har det blitt helt naturlig for oss å hjelpe kunder som ønsker å gå internasjonalt, sier Marius Berg.

Om Microsoft Business Central som teknisk løsning

Det er et Microsoft-systemet Northern nå har tatt i bruk, levert i samarbeid med systemintegratoren Oseberg. Dette gir Northern et økonomisystem som de kunne fullintegrere med veldig mange andre prosesser i virksomheten.

Microsoft Dynamics henger tett og godt sammen med Office-produktene som praktisk talt alle nå er veldig godt kjent med, og dette åpner helt nye muligheter for oss til å lage integrerte prosesser og gode rutiner

Et av målene er å kunne vokse mer med vårt eksisterende crew – uten å måtte ansette flere, sier han. Løsningen vi har valgt for fremtiden gir mulighet for bruk av kunstig intelligens. 

Les hele case-beskrivelsen om Northern HER

Marius Berg og Anders Emil Andersen_1
 
Ønsker du å vite mer - eller trenger bistand i forbindelse med spørsmål relatert til regnskap, ERP eller internasjonale problemstillinger du ønsker å adressere - kontakt oss for et uformelt møte!
 

Kontakt oss om ERP

Book et møte med Taher Karim