Northern har utvidet både produktportefølje og geografisk nedslagsfelt de seneste årene. Nå er de også «live» med nytt økonomisystem – med XACCT Accounting som co-pilot.

Det er allerede flere år siden det ble vanlig å regne Northern som en norsk designsuksess. Selskapets fire gründere begynte i 2005 med å lage lamper. Ti år senere hadde de 70 lamper i porteføljen og rundt 100 mennesker engasjert i å selge dem i 50 land. Tre år etter det igjen, i 2018, begynte de å selge møbler.

– Vi er en veldig internasjonal virksomhet. Ikke bare utgjør eksport nå halvparten av omsetningen vår, det er også den biten som vokser klart hurtigst, forteller Anders Emil Andersen, CFO i Northern.

Han forteller også at virksomheten, i oppkjøringen til at de skulle utvide produktspekteret sitt, skjønte at de måtte skifte ut økonomisystemet.

cq5dam.web.512.341

GLOBAL SATSING: Northern har fått god hjelp fra XACCT i forbindelse med selskapets internasjonalisering. Her diskuterer XACCT-sjef Marius Berg (t.v.) og Northern-CFO Anders Emil Andersen utfordringer i ulike internasjonale avgiftssystemer. (Foto: Nicolas Tourrenc)

Mye kompleksitet

– Vi satt da med et system som vi hadde hatt i noen år, men som egentlig ikke var rigget verken for den graden av kompleksitet som virksomheten vår etter hvert hadde, eller for en så internasjonal operasjon som vi allerede da hadde vært en stund, forteller han.

Blant annet satt de med en masse lister over manuelle ekstraoppgaver som de var nødt å huske på i forbindelse med ulike prosesser, og det var ikke alltid lett å holde full oversikt til enhver tid.

– Det er jo også sånn at vi har folk med veldig ulik bakgrunn i selskapet vårt – økonomer, designere, selgere og andre fagdisipliner – og vi så at det ikke fungerte godt når disse hadde ulike systemer, som dessuten snakket dårlig med hverandre.

– Hvis vi i tillegg skulle styrt utekontorene fra Norge, og hvert av dem hadde ulike, lokale regnskapssystemer, måtte vi beherske hvert eneste ett av dem, sier Andersen.

Gjorde det rett først

Alle disse utfordringene pekte i retning av én konklusjon: Northern trengte et nytt system som kunne fungere på tvers av land og fagdisipliner, og som ga dem mye mer støtte enn de hadde. Likevel valgte selskapet å «skynde seg langsomt» med å få på plass en ny løsning.

– Vi ventet til vi var ferdig med å lansere møbler for å se hvilke prosesser vi skulle ha, for deretter å lage et system som passet med behovene. Vi skjønte at vi trengte et system som sparer tid og bygger rutiner, sier Andersen

Northern kjørte en grundig prosess hvor de vurderte flere leverandører gjennom halvannet år, og de tok seg god tid for å forsikre seg om at de vurderte systemene faktisk kunne prestere i henhold til leverandørenes påstander. Sånt tar tid, og gitt Northerns komplekse verdikjede, ønsket de å sikre seg at de kunne unngå å sitte med altfor mange standardiserte løsninger uten innsikt selskapet prosesser.

Til slutt var det XACCT og deres samarbeidspartnere som sto igjen blant de aktuelle leverandørene, og når valget først var tatt, tok det egentlig ikke så lang tid å få selve løsningen på plass til den offisielt kunne tas i bruk i begynnelsen av juni 2019.

– Vi i XACCT er veldig imponert over den nøyaktigheten og disiplinen Northern og Anders Emil her har lagt til grunn. Jeg tror knapt jeg har opplevd at en kunde har vært mer grundig enn dem, sier Marius Berg, adm. direktør for XACCT Accounting AS.

Grundig internasjonalisering

Denne grundigheten er synlig også i måten Northern har gått frem i sin utenlandssatsing: Så godt som alle problemstillinger har vært kartlagt og ryddet av veien først, slik at de visste i stor detalj hvordan det var riktig å gå frem for å innfri alle nødvendige lover og regler. Dette har XACCT bistått dem med siden tidlig i 2017, parallelt med at ulike systemer og systemleverandører ble testet.

– I Northern har vi ikke en stor økonomifunksjon, og har det vært veldig fint å ha en partner som er internasjonal, og det har vist seg å være et stort pluss at leverandøren vår finnes representert i alle land hvor vi velger å være tilstede.

– Moms er et eksempel hvor vi ville ligge på forskudd fremfor å måtte ta det «the hard way» etterpå, og da koblet vi inn avgiftsekspertene fra KPMG Law før vi satte hjulene ordentlig i bevegelse i hvert enkelt land, forteller Andersen.

– Vi har erfaring med å hjelpe en rekke norske virksomheter ut i verden. Faktisk har XACCT Accounting nå fulgt norske kunder ut i 15 land i alle verdensdeler, og med våre forbindelser til KPMG og deres internasjonale nettverk, blir dette helt naturlig for oss. Om noen få år vil vi forhåpentligvis ha 20-25 land hvor vi bistår norske kunder, sier Berg.

Marius Berg og Anders Emil Andersen_1

FUNGERER SOM HUB: Med et nytt, Microsoft-basert system i bunnen av økonomiavdelingens virksomhet blir det enklere for Northern å fungere i flere land. Her er Northern-CFO Anders Emil Andersen flankert av Marius Berg (t.v.) og Taher Karim fra XACCT Accounting. (Foto: Nicolas Tourrenc)

Microsoft åpner muligheter

Det er et Microsoft-system Northern nå har tatt i bruk, levert i samarbeid med systemintegratoren Oseberg. Dette gir Northern et økonomisystem som de kunne fullintegrere med veldig mange andre prosesser i virksomheten.

– Det er et mål for oss at vi skal gjøre kundene gode, at vi skal være i forkant og være effektive. Microsoft Dynamics henger så tett og godt sammen med Office-produktene som praktisk talt alle nå er veldig godt kjent med, og dette åpner helt nye muligheter for oss til å lage integrerte prosesser og gode rutiner, sier Berg.

– Uansett hvilket system som ligger til grunn, er det ekstremt viktig for oss at kundene opplever at de får verdi ut av samarbeidet med oss. Da vet jeg at vi får langsiktige kundeforhold som tjener begge parter godt, sier han videre.

Ut i verden – med AI?

Andersen er veldig fornøyd med å ha Dynamics på plass, og han har allerede ting på ønskelisten – selv om han fremdeles er opptatt av å skynde seg langsomt:

– Vi har allerede snakket sammen om at vi er interessert i å se på kunstig intelligens, vi tror det kan ligge store gevinster her i hvordan dette kan hjelpe oss fremover. Et av målene er å kunne vokse mer med vårt eksisterende crew – uten å måtte ansette flere, sier han.

Det er en utfordring som Berg og XACCT ønsker velkommen:

– Det er veldig stimulerende å jobbe med fremoverlente kunder, og vi er heldige ved at vi har mange av dem. Vi må vel medgi at flere av dem har produkter som er litt mindre spennende enn de Northern har, og det er ekstra gøy at vi får føle oss litt som en del av Northern-familien når vi kan få hjelpe dem ut i verden på denne måten.

Kontakt oss