5 min read

Maritech etablerte ny internasjonal økonomifunksjon og nytt ERP-system på 6 måneder

Featured Image

Artikkelen var på trykk i Finansavisen 10. Juni 2022

Maritech ønsket automatisering og tilgjengeliggjøring av rapportering og analyse for flere i organisasjonen. I løpet av seks måneder etablerte selskapet en ny internasjonal økonomifunksjon og fikk på plass et nytt ERP-system basert på Xledger.

Maritech er verdens ledende leverandør av programvare for sjømatnæringen, og ledende i Norge innen programvare for logistikk. I over 45 år har selskapet utviklet løsninger for sporing, kontroll og håndtering av sjømat, fra kaikanten og helt ut til forbrukere verden over. Med et økende fokus på matsikkerhet verden over settes større krav til de involverte aktørene, i en verdikjede kjennetegnet av stor kompleksitet og svært høyt tempo. I dag går rundt 70 prosent av all norsk sjømateksport gjennom Maritech sine løsninger og selskaper har over 500 kunder verden over. I fjor omsatte selskapet for 154 millioner kroner.

Med betydelige vekstambisjoner og oppkjøp av selskaper økte også kravene til lønnsomhet og rapportering fra våre eiere. Etableringen av en robust og skalerbar økonomifunksjon ble viktig for oss å få på plass, der fart og tid skulle være et viktig verktøy for å kunne vokse og agere raskt, sier Finance and Business Management Director Raymond Haga i Maritech.

Maritech_Software

 

Redusert kompleksitet

Kompleksiteten hadde økt med flere selskaper i strukturen, virksomheter i flere land og økende krav til å utnytte mulighetene som lå i et bedre og mer effektivt samarbeid på tvers av landene. Maritech startet med å fusjonere alle de norske enhetene. De hadde, etter flere oppkjøp, fire ulike regnskapssystemer og ulike regnskapspartnere i alle land. Målet var å få plass et felles skybasert ERP-system og en ansvarlig regnskapspartner.

- Vi sonderte markedet for ERP-løsninger der valget til slutt sto mellom Microsoft Business Central og Xledger. Som partner, skilte XACCT seg ut gjennom å kunne dokumentere kompetanse og erfaring fra å levere regnskapstjenester basert på denne plattformen til sine kunder. I tillegg kunne XACCT vise til lang erfaring fra å levere regnskapstjenester til selskaper med en internasjonal virksomhet, sier Haga.

Maritech_Raymond
Som partner, skilte XACCT seg ut gjennom å kunne dokumentere kompetanse og erfaring fra å levere regnskapstjenester basert på denne plattformen til sine kunder.
- Finance and Business Management Director Raymond Haga i Maritech.

 

Sterk bestillerkompetanse

Prosjektet ble startet i august 2021 og gikk live 1. januar 2022.
At enkelte undervurderte kompleksiteten ved inngangen til prosjektet var nok ikke til å unngå. Det er krav til rapportering i mange dimensjoner som kostsenter, selskapsstrukturer, løpende prosjektinntekter, lagerhold og logistikk.

Ifølge Haga har prosjektet likevel hatt et relativt smidig og effektivt implementeringsforløp. Nøkkelen til suksess har vært kombinasjonen av Maritech med sin sterke bestillerkompetanse, fagmiljø og forståelse for utnyttelse av teknologi og XACCT sin erfaring fra å etablere økonomifunksjoner i internasjonale virksomheter preget av høy grad av kompleksitet, sier han.

Xledger er systemet XACCT foretrekker å bruke når de hjelper kundene med å etablere seg utenfor Norges grenser. XACCT tilbyr både Xledger og Microsoft til våre kunder og vi vurderer alltid hvilket av disse som er best egnet for den enkelte kunde og hva kunden har behov for. 

 

Nøkkelen til suksess har vært kombinasjonen av vår sterke bestillerkompetanse, og forståelse for utnyttelse av teknologi og XACCT sin erfaring fra å etablere økonomifunksjoner i virksomheter preget av høy grad av kompleksitet.
- Finance and Business Management Director Raymond Haga i Maritech.

 

Visket ut skille mellom prosjekt og land

Maritech har som prosjektorganisasjon fått ett felles og sømløst system med standarder og felles maler for prosjektrapportering, internfakturering og prosjektoppfølging, sier manager og kundeansvarlig, Hanni Mirlashari. Prosjektlederne har fått større eierskap og innsyn til sine prosjekter og ledelsen har fått bedre kontroll når all lønn og fakturahåndtering nå er fordelt mellom de to kostsentrene i konsernet, sier hun.

 

20220523_085544116_iOS- En medvirkende årsak til den raske suksessen har nok vært at XACCT og Maritech har en lik tilnærming til det å levere sine produkter og tjenester i markedet. Begge parter er opptatt av å tilby standard og beste praksis løsninger og prosesser til sine kunder. Dette bidrar til å redusere kostandene både til implementering og forvaltning av løsningene og påvirker time to market positivt, noe som er  spesielt viktig for Maritech, sier Marius Berg.

 

Marius Berg og Hanni Mirlashari, XACCT Accounting.

 

- Begge parter er opptatt av å tilby standard og beste praksis løsninger og prosesser til sine kunder. Dette bidrar til å redusere kostandene både til implementering og forvaltning av løsningene i tillegg til at det påvirker time to market positivt.
- Marius Berg, CEO XACCT Accounting.

 

Om Maritech:

Selskapet ble etablert i 1975 og har siden laget programvare som støtter prosesser gjennom hele verdikjeden med fokus på innovasjon for den voksende sjømatindustrien. I dag er selskapet ledende leverandør av sjømatsoftware, og en nær rådgiver for mange av de største selskapene i det globale markedet. Maritech omsatte for 154 millioner norske kroner i 2021, og største eier er Broodstock Capital AS.

 

Artikkelen var på trykk i Finansavisen 10. Juni 2022

Finansavisen - 10 juni _ 01

 


Internasjonalisering av virksomheten

Les mer om våre tjenester og hvordan vi hjelper våre kunder og deres CFO med å etablere økonomifunksjoner for deres internasjonale virksomhet.


Artikkel _ Arundo _ webbilde