5 min read

Lanullva snudde virksomheten i en periode med Covid og internasjonal ustabilitet

Featured Image

Artikkelen var på trykk i Finansavisen 10. Desember 2021

Gründer og eier av ullprodusenten Lanullva, Gunn Anne Vinje Lyngstad, har 100 prosent kontroll på alle leddene i verdikjeden - men økonomifunksjonen har hun satt bort til XACCT.

Lanullva sin historie begynner i den lille bygda Lyngstad i Møre og Romsdal. Brit Vinje Lyngstad bodde med sin mann på en gård på det værharde nordvestlandet. Som bonde og skogsarbeider var hennes mann ofte kald og våt etter lange dager i skogen og Brit bestemte seg for å lage et klesplagg som holdt hennes mann varm gjennom en lang arbeidsdag. Hun tilegnet seg en helt spesiell strikketeknikk som av SINTEF skulle bli testet som strikketeknikken med verdens beste varmeegenskaper. Dette ble starten på et lite norsk industrieventyr, Vinje ullvarefabrikk og dagens Lanullva-suksess.

Lanullva_bilde gunn anne lanullva

 

Krevende bransje å etablere seg i

Lanullva ble etablert som selskap i 1994 med utsalg i Lyngstad og i 2008 tok Gunn Anne over driften etter sin mor. Siden starten kan selskapet vise til flere år med dobling av salget som i dag går via egen netthandel og egne utsalgssteder.

Etter at Gunn Anne tok over driften brukte hun de første årene til å valfarte rundt på sportsmesser med store forhåpninger om å komme inn i de store sportskjedene med sine ullprodukter.

– På den tiden var vi et ukjent merkevare og jeg lastet bilen full av produkter og reiste rundt på det som var av messer. De som var døråpnere inn i de store sportskjedene var imidlertid ikke interessert i å hjelpe oss og for å holde liv i selskapet var jeg nødt til å åpne mine egne distribusjonskanaler, sier Vinje Lyngstad.

Løsningen for Lanullva ble egne butikker og netthandel. I ettertid har dette vist seg å være et riktig valg, for Lanullva kan vise til mangedobling av omsetningen over flere år. I dag representerer salget via netthandel ca 40% av omsetningen og resterende 60% går via selskapets egne konseptbutikker.

 

Blockchain gir 100% sporbar ull

Fornybarhet, miljø og god dyrevelferd har alltid stått i fokus for familiebedriften og for Gunn Anne i særdeleshet. For å ha kontroll på verdikjeden fra gård til butikk inngikk Lanullva et samarbeid med NATIVA som med sin unike Blockchain teknologi kan spore opprinnelsen til hvert ullplagg tilbake til gården der sauen gikk og beitet.

Hvert år produseres 40 tonn ull fra 20.000 sau fra gårder i Uruguay. Der merkes ullen før den følges videre for bearbeiding i Østerrike, for deretter å sendes til Spania, der produktene blir produsert ferdig. I tillegg supplerer Lanullva produksjonen med en egen fabrikk på Vinje.

Lanullva_bilde gunn anne lanullva_lam

Det var Gunn Annes personlige overbevisning om å ivareta både bærekraft og dyrevelferd som gjorde at de flyttet produksjonen fra Kina til Spania i det corona brøt ut for fullt. Kina har vært helt nedstengt i lange perioder under coronaen, og flyttingen ble helt avgjørende for at vi har klarte å overleve. Dette resulterte i at leveringstiden til Norge ble redusert fra 8-9 uker til 1 uke.

Ulla vår blir vesentlig dyrere. Det må vi bare erkjenne. Det koster å være innovatør og skulle ha kontroll på hele verdikjeden. Da coronaen kom måtte Lanullva stenge ned butikkene og permittere flere av de ansatte.

Lanullva opererer i en bransje preget av store svingninger og sesongvariasjoner. Logistikk og varelager skulle vise seg å bli en stadig økende utfordring og et hinder for videre vekst. For å redusere risiko og øke tilgjengeligheten til sine produkter valgte Lanullva å sette bort sitt lager og logistikkvirksomhet til selskapet Lettbutikk.

 

Lanullva_Jan Are Lindstad og Gunn Anne Lyngstad

- Vi har spart mye tid og kostnader ved etablering av vår nye økonomifunksjon og kan vise til sterk vekst i omsetning uten at dette har skalert kostnadene tilsvarende.
John Are Lindstad, daglig leder i Lanullva.

 

 

 

Etablering av en ny økonomifunksjon

Det å snu om på en virksomhet i en periode preget av Covid og internasjonal ustabilitet har vært en krevende prosess for en relativt kompleks virksomhet med lager, logistikk og butikkdrift. Da har det vært kritisk å få på plass en sterk økonomifunksjon som reduserer risiko med effektive og automatiserte prosesser og et enhetlig ERP-system som støtter vår virksomhet. Selskapet hadde vært gjennom en komplisert prosess med skifte av ERP-system og flytting av produksjonen. – Vi hadde behov for en økonomipartner med spisskompetanse på Microsoft Business Central som kunne ta ansvar for økonomifunksjonen. I tillegg var det viktig å etablere gode prosesser for likviditetsstyring, sier John Arve Lindstad.

Bistand fra en erfaren samarbeidspartner som gir konstruktive og gode løsningsforslag vært avgjørende. For oss har XACCT Accounting vært en slik partner, sier John Are Lindstad, daglig leder i virksomheten.

XACCT har hjulpet til å hjelpe til med å strukturere opp regnskapet og strømlinjeforme økonomiprosessene. Den opprinnelige organiseringen med datterselskap for hver butikk og konsolidering av regnskapet krevde for mye administrasjon. For å forenkle økonomiprosessene fusjonerte vi alle datterselskapene inn i morselskapet og fikk redusert kompleksiteten i virksomheten og i ERP-systemet Microsoft Business Central.

- Bistand fra en erfaren samarbeidspartner som gir konstruktive og gode løsningsforslag vært avgjørende. For oss har XACCT Accounting vært en slik partner.
- John Are Lindstad, daglig leder i virksomheten.

 

XACCT leverer i dag lønns- og regnskapstjenester i tillegg til CFO rollen med ansvaret for styring og kontroll på økonomiprosessene. I dag leverer XACCT rapportering kun få dager etter periodeslutt og Lanullva kan vise til en kontroll de aldri har hatt tidligere. Alt som har med økonomi å gjøre er nå i XACCT sine hender.

– XACCT har opparbeidet bred erfaring på beste praksis regnskapsføring og riktig bruk av teknologi. Våre ambisjoner er å automatisere så mye som mulig av økonomiprosessene og gi våre kunder en mer robust og skalerbar økonomifunksjon» sier Berg, daglig leder i XACCT Accounting.

Vi som kunde har spart mye tid og kostnader ved etablering av vår nye økonomifunksjon. Vi har hatt sterk vekst i omsetning uten at dette har skalert kostnadene tilsvarende. Målet for videre vekst er gjennom internasjonalisering, men først må vi etablere infrastruktur og økonomiprosesser som understøtter dette avslutter John Are Lindstad.

 

LØNNER DET SEG Å SETTE UT REGNSKAPET FOR DIN VIRKSOMHET - eller ønsker du å vite mer om microsoft erp?

www.xacct.nohubfsCanva imagesCanva Design DAEg3ggPnds-1

Book et møte med Taher Karim eller send han en e-post om du ønsker mer informasjon om denne kundecasen eller om Microsoft ERP.