Uten en velfungerende regnskaps- eller lønns-funksjon er det få virksomheter
som overlever særlig lenge. XACCT representerer erfaring og kompetanse satt
i system. Vi er eksperter på Xledger og Microsoft Dynamics og tilbyr tjenester
innen følgende områder:


● Regnskaps- og lønnstjenester
● Effektivisering av økonomifunksjoner
● SAF-T (Standard Audit File-Tax)

 

- Erfaring og kompetanse satt i system,
din trygghet når behovet oppstår


Ikke alle kunder er modne for å sette ut og outsource sine økonomifunksjoner nå men ønsker å ha en beredskapsplan og være godt forberedt ift en kritisk situasjon. XACCT
tilbyr en beredskapstjeneste spesielt rettet mot våre kunder som benytter Microsoft Navision som gjør kunden godt forberedt i en slik situasjon. Vi har også tatt frem en mal for de av kundene som ønsker å etablere en beredskapsplan selv. Les mer om dette lenger ned på siden.


XACCT Beredskapstjeneste


Tjenesten skiller seg fra de ordinære tjenestene vi tilbyr ved at vi ikke tar et operativt ansvar for å utføre kundens regnskapsfunksjoner, men forbereder oss nok til å kunne ta en slik rolle og ansvar.


Hovedelementene i tjenesten består av følgende:


❏ Beredskapsplan for kundens regnskaps- og/eller lønnsfunksjon
❏ Etablering /klargjøring av Kunde og XACCT i respektives systemer
❏ Faste beredskaps møter med kunden

Sammen med kunden etableres en beredskapsplan som dokumenterer kundens regnskapsfunksjon, rutiner, viktige kontaktpunkter og kritiske prosesser. For å redusere tid og sikre en effektiv etablering og oppsett av kunden etableres kunden og XACCT i respektive systemer.

Beredskapsplanen gir kunden god dokumentasjon på egne funksjoner og rutiner og en plan for hva som skal skje i en kritisk situasjon. En del av planen er å legge til rette i respektive parters systemer på en slik måte at XACCT kan ta over ansvaret rask og effektivt uten at kunden opplever vesentlig endringer i sin driftssituasjon om behovet skulle oppstå.

 

Tjenesten leveres i 2 nivåer (Basis, Utvidet) for å møte kundens ulike behov for ekstern bistand.


Etabler beredskapsplan selv


Ønsker du å gjøre en egen vurdering av hvor din virksomhet står i dag, eller trenger et utgangspunkt for å etablere en egen beredskapsplan, har vi tatt frem en oversikt som kan hjelpe deg på vei. Malen fremhever de viktigste funksjonene vi mener bør ivaretas med en
kort rutinebeskrivelse for hver funksjon.

Last ned MAL for input til utforming av beredskapsplan for din regnskapsfunksjon