2 min read

XACCT leverer regnskaps-tjenester til Amnesty i Norge

Featured Image

Amnesty fikk behov for en leverandør som raskt kunne ta over deler av regnskapsfunksjonen i selskapet. Få dager etter signering av avtalen, var oppgavene overført til XACCT slik at kontinuiteten i funksjonen ble ivaretatt.

Økonomi- og administrasjonssjef i Amnesty International i Norge, Bjarte Økland tok kontakt med XACCT etter at selskapet sto overfor en litt krevende ressurssituasjon i egen regnskapsavdelingen. XACCT hadde et par år i forveien presentert seg for Amnesty, og når behovet nå var der, var det lett for Bjarte å ta opp igjen dialogen med XACCT. Partene inngikk en avtale og få dager etter signering hadde XACCT tilgang til regnskapssytemene i Amnesty og kunne ta over ansvaret for de aktuelle oppgavene. 

-Vi var avhengig av raskt å få på plass en avtale med en leverandør som kunne ta over, og sikre kontinuitet for et antall konkrete oppgaver for vår regnskapsfunksjon. Basert på tidligere dialog var det naturlig for oss å be om et tilbud fra XACCT på det vi trengte hjelp til. Vi er svært fornøyd med at XACCT evnet å stille opp så raskt og at vi etter få dager var i gang. 
-- Bjarte Økland, Økonomi- og administrasjonssjef i Amnesty International.

 

Regnskap levert som en tjeneste i Amnesty sine egne systemer

XACCT leverer nå regnskap som en tjeneste direkte i Amnesty sine systemer som i dag er basert på Microsoft Dynamics 365 Business Central. Avtalen er foreløpig avgrenset til oppgaver relatert til håndteringen av fakturaer, reiseregninger og utlegg.

- Det er alltid tilfredsstillende å se at kunder vi tidligere har hatt dialog med kommer tilbake til oss når behovet for bistand er der. For oss er dette en bekreftelse på eget kundeløfte som handler om å kunne tilby effektive og standardiserte økonomitjenester med utgangspunkt i vår erfaring og beste praksis.  
- Taher Karim, leder regnskap

 

Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon som jobber for at de grunnleggende menneskerettighetene skal være oppfylt for alle. Amnesty er uavhengig av politisk ideologi, økonomiske interesser og religion, og vi mottar ikke statsstøtte. Globalt er Amnesty fordelt på over 150 land. Med nasjonale og regionale kontorer over hele verden kan vi reagere raskt på hendelser uansett hvor de skjer. Amnesty International i Norge ble etablert i 1964, og har i dag rundt 100 000 medlemmer og støttespillere. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø jobber vi for å skape endring, både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

 


Les mer om våre tjenester for føring av regnskap på Microsoft her.

KONTAKT OSS