3 min read

XACCT regnskapstjenester  forsterkes med Compello

Featured Image

Med Compello forsterker XACCT sitt tjenestetilbud på regnskap for sine kunder som bruker Microsoft Business Central.

XACCT inngår nå et mer formelt samarbeid med Compello som har vært i markedet i mange år med sine løsninger for håndtering av den inngående og utgående fakturastrømmen.

I de senere årene har Compello gjort et løft når det kommer til plattformvalg og funksjonalitet i sin løsning. Nå tilbys en fullverdig skyløsning som er brukervennlig og har funksjonalitet som dekker behov vi ser hos våre kunder, sier Taher Karim, leder for regnskap i XACCT. 

– For XACCT har det vært viktig å finne en løsning for håndtering av fakturaprosessen som passer naturlig inn og styrker vår produksjonslinje for Microsoft ERP. Compello er en sertifisert Microsoft partner og det har vært viktig for vårt valg om å ta inn Compello i løsningsporteføljen.
Taher Karim, leder Microsoft regnskap i XACCT

 

Regnskapstjenester til krevende kunder

XACCT har kunder der lager og logistikk er en viktig del av virksomheten og kunder som tilbyr komplekse og sammensatte løsninger i markedet der krav til detaljeringsgrad og evne til å spore varer gjennom hele verdikjeden står sentralt. Disse kundegruppene bruker gjerne Microsoft ERP og Business Central, og for XACCT har det vært viktig å finne en løsning som gir økt verdi til egen produksjonslinje for Microsoft ERP. At Compello er en sertifisert Microsoft partner og tar ansvar for integrasjonen med Microsoft har vært viktig når vi har valgt å ta inn Compello i løsningsporteføljen, sier Taher Karim - leder for Microsoft regnskap i XACCT.

 

–XACCT er en naturlig partner for oss da de er et ledende byrå på fagfeltet og Microsoft Business Central. De har kunder fra ulike bransjer og kan løse komplekse problemstillinger. I samarbeid med XACCT kan vi levere tjenester innen regnskap i hele verdikjeden til en kunde. XACCT leverer Business Central og er eksperter på regnskap. Vi automatiserer inngående og utgående fakturaprosesser. Sammen gir vi kunden en effektiv løsning fra A til Å.
Espen Veierød, COO i Compello

 

Forbedring, forenkling og riktig bruk av teknologi leder til bærekraft

XACCTs misjon er å levere fremtidens økonomitjenester. I det ligger det blant annet at vi skal ha de riktige partnerne, den riktige teknologien og ha et tydelig fokus på forenkling i alt vi gjør. Vi er opptatt av bærekraft i alt vi gjør og jobber aktivt for at teknologi skal bidra til et redusert fotavtrykk. At Complello er et sertifisert miljøfyrtårn og bidrar til å digitalisere fakturaflyten er positivt, sier Marius Berg - CEO i XACCT Accounting.

 

– XACCT er opptatt av bærekraft i alt vi gjør og jobber aktivt for at riktig bruk av teknologi skal lede til et redusert fotavtrykk. At Compello er et miljøfyrtårn og bidrar til å digitalisere fakturaflyten er veldig positivt!
Marius Berg, CEO i XACCT Accounting

 

Book et møte med Taher Karim

 

Les mer om løsningen her:

Compello logo

 

Om Compello

Compello er et programvarehus som utvikler programvare for fakturahåndtering og dokumentflyt og selskapet har om lag 90 ansatte ved fire kontorer i Oslo, Larvik, Stockholm og Colombo (Sri Lanka). Compello er blant de fremste IT-bedriftene i Norge innen sitt fagfelt, og en Microsoft Gold Certified Partner og innehar et bredt spenn i kompetanse, bakgrunn, alder. Totalt har Compello rundt 1 000 kunder og omsetter for rundt NOK 110 millioner.