2 min read

Inngår partneravtale med teknologi-leverandøren Semine

Featured Image

XACCT Accounting inngår samarbeidsavtale med Semine og styrker med dette sitt tjenestetilbud på regnskap til sine kunder. 

XACCTs fokus har alltid vært å benytte teknologi smart for å levere effektive prosesser for våre kunder, og gjennom det kunne redusere kostnadene.  Med vår kombinasjon av teknologieksperter og fageksperter innen regnskap evner kan vi gjennom partnerskapet med Semine effektivisere økonomifunksjonen hos våre kunder ytterligere og bringe de videre til et nytt nivå i den digitale transformasjonen av virksomheten.

Utfyller hverandre som pådrivere for innovasjon

Daniel Karlsen, Chief Commercial Officer i Semine, forteller at partnerne utfyller hverandre svært godt.

– XACCT har mye å by på fra sitt perspektiv som både et byrå og en systempartner. De kjenner faget regnskap ut og inn, og har bred erfaring fra en rekke type kunder innen en stor bredde av forskjellige industrier. Ved å utnytte AI-plattformen vår i kombinasjon med sin fagekspertise, befester XACCT sin rolle som en pådriver for innovasjon hos sine kunder. Fagkunnskapen gjør også XACCT til en verdifull sparringspart for Semine.

– Vi er helt avhengige av å samarbeide med de beste for å sikre at vi ivaretar alle kunders ulike behov på en god måte.
Daniel Karlsen, COO i Semine

Med den sterke veksten Semine har nå, er Karlsen opptatt av at de har solide partnere som XACCT for å sikre gevinstrealisering.

– Vi er helt avhengige av å samarbeide med de beste for å sikre at vi ivaretar alle kunders ulike behov på en god måte. For oss er det viktig å legge til rette for at kundene våre alltid er ivaretatt, og slike partnerskap er med på å sikre det. Partnerskapet med XACCT sikrer dessuten at kunder som ønsker det får dekket sitt behov for tjenester på toppen av løsningen vår, samt at de kan støtte seg på all fagkompetansen til XACCT innenfor både regnskap, lønn og systemer.

XACCT er en SEMINE Value partner. Det vil si at vi har bygget opp en kompetanse og evne til å supportere kunder i hele verdikjeden for å ta i bruk løsningen, samt støtte adopsjonen i virksomheter.

– Stort potensiale for å hente ut gevinster

XACCT mener de fleste virksomheter har et mye større potensiale for å effektivisere regnskapsfunksjonen enn de selv er klar over. Og spesielt gjelder dette håndteringen av inngående faktura.

– Vår erfaring er at de fleste virksomheter fortsatt har en fakturahåndtering preget av manuelle prosesser, og at de har en mangelfull utnyttelse av teknologi for å understøtte prosessene sine. For XACCT representerer Semine en av de mest spennende samarbeidspartnerne vi har, med sin nye og innovative teknologi for å støtte økonomifunksjonen. Når vi skal hjelpe kunder med SEMINE-prosjekter så handler det om å ta i bruk teknologien riktig og etter beste praksis for god regnskapsføring. Slik sikrer vi at kunden kan ta ut gevinster av sin investering i SEMINE.

 

Se praktisk demo av SEMINE og les mer om vårt tjenestetilbud på SEMINE på våre sider her

 

Kontakt oss