1 min read

Skal levere regnskapstjenester til MIGAYA Retail basert på Microsoft FO

Featured Image

Selskapet MIGAYA Retail Norway AS har signert avtale med XACCT om levering av regnskapstjenester. Tjenestene skal leveres på XACCT sin produksjonslinje for Microsoft Dynamics FO.  

Når MIGAYA skulle finne ny partner for levering av sine regnskapstjenester falt valget valgt på XACCT. Migaya søkte en partner som kunne vise til bred erfaring og kompetanse på Microsoft ERP.

For Migaya var det avgjørende at vi fant en leverandør som kunne vise til erfaring og kompetanse på Microsoft og fra å levere til kunder med lager-, logistikk- og butikkdrift.
-- Yann Åsmund Faremo, CEO Migaya

XACCT skal nå levere tjenester fra egen produksjonslinje for regnskapstjenester basert på Microsoft Dynamics FO som er systemet Migaya benytter i dag. Migaya er leverandør til dagligvarebransjen og har utstrakt lager- og logistikk-virksomhet i tillegg til at de har et antall butikker.  

- At vi kunne vise til egne produksjonslinjer for flere Microsoft ERP løsninger og i tillegg hadde erfaring fra å levere til kunder der lager, logistikk og butikkdrift er viktig tror vi var avgjørende for at valget falt på oss. Vår ambisjon er å videreutvikle disse produksjonslinjene og sikre strømlinjeforming og effektiv levering av regnskaps-tjenester til våre kunder.
- Taher Karim, leder regnskap

KONTAKT OSS