2 min read

Merkur Gruppen valgte XACCT på regnskap og lønn - på få uker var avtalen i full drift

Featured Image

Merkur Gruppen opplevde et akutt behov for å finne en leverandør som kunne ta over regnskap- og lønnsfunksjonen i selskapet. Valget falt på XACCT og allerede samme dag som avtalen ble signert var alt lagt til rette for at XACCT kunne ta over begge funksjoner.  

Erik Harg, CEO i Merkur Gruppen tok kontakt med XACCT en dag i november etter at han måtte snu seg rundt for å sikre kontinuitet i utførelse av regnskaps- og lønnsfunksjonen i selskapet. Etter det har ting gått raskt! Kort tid etter dialogen ble opprettet inngikk partene avtale. XACCT var allerede samme dag som avtalen ble signert i stand til å ta over ansvaret og levere regnskaps- og lønnstjenester til selskapet. 

-Vi var avhengig av raskt å få på plass en avtale med en leverandør som kunne ta over og sikre kontinuitet i regnskaps- og lønnsfunksjonen vår, og XACCT skulle vise seg å være et godt valg. Allerede samme dag som vi signerte avtalen var vi godt i gang slik at de kunne ta over og for oss var dette helt avgjørende

-- Erik Harg, CEO Merkur Gruppen

Regnskap og lønn levert som en tjeneste i kundens egne systemer

XACCT er nå godt i gang med å levere regnskap som en tjeneste direkte i Merkur sine systemer som i dag er Microsoft Dynamics 365 Business Central for regnskap og Huldt & Lillevik for lønn. Det er løpende og tett dialog der man fortsatt er i en fase der vi gjør endringer og forbedringer. Hver fredag har partene møte for å rapportere status på fremdrift, planlegge kommende uke og rapportere tidsbruk.

- Det var en litt spesiell situasjon vi sto overfor som gjorde at vi ikke hadde direkte tilgang på Merkur sine ressurser som frem til nå hadde utført oppgavene vi skulle ta over. Men med god hjelp og dialog med øvrige ansatte i selskapet fikk vi raskt oversikt over situasjonen, prioritert de viktigste oppgavene og etablerte produksjonslinjene for de aktuelle tjenestene.

- Taher Karim, leder regnskap

 

 

Merkur Gruppen er en familieeid bedrift innen grafisk produksjon, design og kommunikasjon. Selskapet ble etablert i 1927 og har i dag to datterselskap; Merkur Grafisk og Gjerholm. Selskapet ble etablert i 1927 og har lange tradisjoner innen den grafiske bransjen. Erik Harg er i dag CEO og fjerde generasjon i selskapet som i alt teller rundt 50 ansatte og omsetter for 110 millioner (2020).

Les mer om våre tjenester for føring av regnskap på Microsoft her.

KONTAKT OSS