3 min read

Xacct styrker tilbudet på lønnstjenester basert på Aditro

Featured Image

XACCT inngår ny avtale med Aditro og vil nå tilby lønnstjenester til sine kunder på Aditro Lønn, og forsterker med dette sin posisjon som en av de fremste på levering av fullservice lønnstjenester i Norge.

Visjonen er å være fremst i Norge på digital transformasjon og effektivisering av regnskaps- og lønnsfunksjonen for norske virksomheter. Med en unik kombinasjon av faglige eksperter på lønn, teknologi-eksperter og sterke partnere på området er grunnlaget lagt for å ta en slik posisjon. Nå formaliserer XACCT samarbeidet med Aditro, en ledende norsk leverandør av lønns- og HRM-systemer.


– Vårt fokus har alltid vært å benytte teknologi smart for å levere effektive prosesser for kunden, og gjennom det kunne redusere kostnadene. Det er gjennom våre leverandører og partnere vi utvikler oss og blir i stand til å gi kunden et helhetlig tjenestetilbud som grunnlag for å ta ut potensiale for gevinster. For XACCT handler det om å ta i bruk teknologien riktig, etter beste praksis og ha de rette partnerne, slik at våre kunder kan ta ut gevinster og bruke sine ressurser på andre områder! Nå med Aditro som langsiktig leverandør av lønnssystem.

For Aditro representerer XACCT og deres rådgivere mer enn 30 års erfaring fra å levere lønnstjenester til norske virksomheter. De er spesialiserte, kunnskapsrike og er en selvgående samarbeidspartner som vi har jobbet tett med i mange år. 

- Erlend Gamst, Sales Manager, Aditro

 

fullservice lønnstjenester basert på aditro

– Vi har levert lønnstjenester til våre største kunder på Aditro i snart 10 år. Den store forskjellen nå er at vi kan levere lønnstjenester fra egen produksjonslinje. Tidligere leverte vi tjenester basert på at kundene selv har installert Aditro og vi jobbet i kundens prosesser. Nå kan vi endelig tilby en fullverdig tjeneste til våre kunder basert på vår modell og strømlinjeforming og automatisering av lønnsprosessene.


– For Aditro representerer XACCT og deres rådgivere mer enn 30 års erfaring fra å levere lønnstjenester til norske virksomheter. De er spesialiserte, kunnskapsrike og er en selvgående kunde som vi har jobbet tett med i mange år. Vi er trygge på at XACCT forvalter Aditro og våre felles kunder på en kompetent og god måte og er glade for at vi har fått til en ny avtale med XACCT, sier Erlend Gamst som er sales manager i Aditro.

 

potensiale for store besparelser og gevinstuttak for kundene

Vårt utgangspunkt er at XACCT og Aditro utfyller hverandre til det beste for våre felles kunder. Med Aditro på laget kan utvikle og automatisere HR-prosessene og levere mer effektivt til flere kunder. Det er her Aditro har sin styrke, og dette gir gevinster både for oss som leverandører og for våre kunder. Vår erfaring er at vi kan redusere så mye som 50% av kostnadene relatert til lønnsfunksjonen hos kunden gjennom å ta grep på dette området.


Norsk systemleverandør med sikkerhet og personvern i fokus


For oss i XACCT er håndtering av sikkerhet og personvern svært viktig. At vi har en norsk partner og systemleverandør som Aditro på laget, som har dette i fokus og evner å levere på det, er definitivt en stor fordel. Aditro kan som en av de første i Norge vise til en sertifisering på personvern, og når vi snakker om levering av lønnstjenester er sikkerhet og personvern viktig å ivareta. At Aditro er en norsk leverandør som utvikler og har all sin teknologi levert fra norsk jord er også viktig for mange virksomheter.


Kontakt oss om lønn

 

Om Aditro

Aditro er en av de ledende leverandørene av HR- og lønnssystem i Norden. Kjernevirksomheten består av utvikling og leveranse av moderne Nordiske skyløsninger innen HRM (Aditro HR) og Lønn (Aditro Lønn), i tillegg til Outsourcing av lønnstjenester. Ved å kombinere snart 60 års ekspertise med dagens mest avanserte mobilteknologi, redefinerer Aditro hvordan operativ HRM fungerer. Fullt digitaliserte, intuitive løsninger gir ansatte, ledere og fagpersoner innen HRM enkle, innovative måter å gjøre kompliserte HR-oppgaver på. Raskt, enkelt og effektivt. Aditro har 8 kontorer fordelt på Norge, Finland og Sverige. Vil du vite mer? Besøk Aditro på www.aditro.no.