4 min read

Gode utsikter for nyutdannede i XACCT

Featured Image

XACCT har lang tradisjon med å ansette nyutdannede og ha studenter i jobb under utdanning. Gjennom å satse på nyutdannede i kombinasjon med erfarne medarbeidere, har XACCT skapt et miljø for læring, utvikling og samhold.

XACCT Accounting har en visjon om å være Norges fremste partner for digital transformasjon og effektivisering av økonomifunksjonen. For å skape dynamikk, bygge kultur og ikke minst kompetanse på områder der vi har spesialisert oss, er vi opptatt av å ha både nyutdannede og erfarne konsulenter i vår stab til enhver tid, sier COO i XACCT, Anne Jenner. 

Fredrik og Ibrahim m Anne – Kopi

FOTO: Anne i samtale med Patrick og Ibrahim

Når vi ansetter nye medarbeidere i XACCT er vi opptatt av å bruke tid og bli godt kjent med hver enkelt. Ingen er like og alle har ulike behov og ønsker for sin arbeidsdag. Det forsøker vi å legge til rette for her i XACCT. Vi ser etter hva som bor i hver enkelt, og jobber tett med hver og en for å gi de oppgaver som de mestrer, men som også gjør at de blir utfordret. Det er dette som gjør at de vokser og at vi som selskap får fornøyde medarbeidere og kunder. 

Bratt, men fin læringskurve

Patrick Moe har vært ansatt i XACCT i rundt ett år nå. Han er nyutdannet fra Handelshøyskolen BI og har en bachelor med økonomi og jus. Dette er en høyst aktuell kombinasjon for oss som ønsker å gi våre kunder faglige råd ikke bare knyttet til regnskapsfaget, sier Anne Jenner. 

Patrick forteller at han raskt fikk mye ansvar og føler at han har vokst veldig i stillingen siden han begynte. Det har vært en bratt, men fin læringskurve. Mitt motto er å være tidlig på jobb og yte maks hver dag, sier Patrick. Belønningen er spennende oppgaver, mye ansvar og mulighet for å vokse i selskapet. Neste uke reiser han og en kollega til Kristiansand og teknologi-selskapet Semine. Her skal de lære mer om hvordan AI og ny teknologi kan bidra til å effektivere økonomifunksjonen.

Fredrik 02 – Kopi

"Mitt motto er å være tidlig på jobb og yte maks hver dag. Belønningen for meg er spennende oppgaver, mye ansvar og mulighet for å vokse i selskapet"

- Patrick Nicolay Moe, XACCT

 

Fikk napp etter bedriftspresentasjon på BI 

Tidligere i år var XACCT representert når Handelshøyskolen BI inviterte til bedriftspresentasjon for siste-års bachelor studenter. Sammen med en av sine nyansatte, var XACCT representert med Anne Jenner (COO) og Marius Berg (CEO). Her møtte de kunnskapsrike studenter og mulige fremtidige kollegaer, blant dem Ibrahim Said. 

Ibrahim var en veldig spennende kandidat for oss, og vi ønsket å være fleksible og gjøre det vi kunne for å sikre oss Ibrahim, sier Anne Jenner. Han fikk tilbud om en deltidsstilling slik at han kunne ferdigstille sin bachelor. Dette takket han ja til. Når Ibrahim begynner i fast stilling i juni, har han med seg kombinasjonen økonomi og regnskap og en fagkombinasjon som etter noen års arbeidserfaring kan gi ham tittelen statsautorisert regnskapsfører. 

Ibrahim 01

 

«XACCT ga et godt inntrykk under sin presentasjon, og for meg var det avgjørende at jeg fikk snakke med noen av de som nylig var ansatt. De var også veldig fleksible og kunne tilby meg deltidsstilling frem til jeg var ferdig."  

- Ibrahim Said,  XACCT

 

Ibrahim selv trekker frem muligheten for å starte i et mellomstort selskap som spesielt positivt. Her får jeg jobbe tett på de mest erfarne og ledelsen i selskapet - hver dag. Jeg lærer masse og blir godt kjent med alle deler av selskapet. Under bedriftspresentasjonen fikk han anledning til å hilse på to av XACCT sine nyutdannede, noe som ga trygghet og tro på at XACCT var et bra sted å begynne som nyutdannet. Nå gleder Ibrahim seg til å begynne i full stilling og har stor tro på han utdannelsen hans vil gi han mange muligheter og en karriere i XACCT. 

Blir en del av et faglig sterkt miljø

For oss er dette ikke bare inspirerende og lærerikt, men en unik mulighet til å komme i direkte kontakt med studenter og posisjonere XACCT som fremtidig arbeidsgiver. Vi treffer de på deres egen hjemmebane, noe jeg tror er med på å skape en trygg og fin ramme for studentene til å bli bedre kjent med næringslivet, sier Anne Jenner. 

Som medarbeider i XACCT blir du en del av et faglig sterkt miljø som består av en kombinasjon av teknologieksperter og fageksperter innen regnskap og lønn. Vi holder til i flotte lokaler i KPMG bygget midt i Oslo. Dette er vi stolte av, avslutter Anne.

Aktuelt for deg?

Ønsker du å vite mer om XACCT og hvilke muligheter vi har å tilby deg?

Les mer og kontakt oss her

Canva Design DAFDe_nR5g8
Anne Jenner, COO i XACCT


Les også:

SPENNENDE MØTE MED SISTE ÅRS BI-STUDENTER
REGNSKAPSFØRERS ANSEELSE STYRKES MED NYTT LOVFORSLAG