ERP

,

XLEDGER

SN Power: Effektiv økonomistyring for et internasjonalt vekstselskap i 10 land

SN Power er en liten organisasjon med ambisiøse, internasjonale vekstmål. I XACCT fant de en økonomipartner som har gitt dem verktøy og funksjonalitet som vanligvis er forbeholdt langt større aktører.

Vanligvis er det en forslitt klisjé når to parter kaller samarbeidet sitt «en reise», og det er derfor et begrep som i det lengste bør unngås. Siden 2014 har imidlertid XACCT utført regnskapstjenester for SN Power, et statseid, norsk energiselskap som eier vannkraftverk i Filippinene, Laos, Panama, Uganda og Zambia, og utvikler vannkraftprosjekter i Rwanda, Burundi, Kongo, Indonesia, Madagaskar og Myanmar. Derfor kan XACCT knapt finne noe mer treffende ord enn nettopp «reise» for å beskrive utviklingen i samarbeidet med SN Power gjennom disse årene.

– Bedriftskulturen hos oss i SN Power preges av at folk har et oppriktig ønske om å jobbe med det formålet og verdisettet selskapet representerer, og vi er vant til å jobbe med kompetente miljøer over hele verden. Vi ønsket oss derfor ikke en leverandør som var en «stor maskin» med en teknisk tilnærming til oppgaven, men heller en samarbeidspartner med flinke, serviceinnstilte medarbeidere som ville gjøre en grundig jobb med å bli kjent med virksomheten vår og dermed bidra til å sikre kvalitet i tallene, sier Bjørn Gjøystdal, Head of Accounting i SN Power.

– Dette var spesielt viktig for oss fordi vårt eget, interne regnskapsmiljø var lite. Vi kjørte en konkurranse med 3-4 deltagere i 2013/2014. XACCT var da en relativt ny aktør, og de ga et solid inntrykk. De var ikke de billigste, men etter kriteriene vi hadde satt, var anbefalingen ganske klar, sier Gjøystdal.

Vannkraft til fremvoksende økonomier

Historien til SN Power begynte helt tilbake i 2002, da to statseide, norske selskaper bestemte seg for å lage et nytt selskap sammen: Norfund stilte med risikovilje og kunnskap om forretningsdrift i fremvoksende økonomier, mens Statkraft stilte med 100 års erfaring i produksjon av fornybar energi.

NIC_0793_lo-res

Foto: Betty Marong/SN Power, Marius Berg/XACCT, Bjørn Gjøystdal/SN Power, Jon Andersen/XACCT
 

Resultatet ble SN Power, som bygger og eier vannkraftprosjekter i noen av verdens mest utfordrende regioner og land, med høy risiko i forhold til styresett, korrupsjon og lignende, og hvor risikoen i noen av prosjektene etter hvert ikke passet med Stratkrafts strategiske valg. Rundt et tiår etter oppstarten avtalte partene derfor å påbegynne det de selv har kalt en «sivilisert skilsmisse»: Norfund ble eneeier for SN Power, som tok på seg å videreføre prosjektene i de minst utviklede landene, mens Statkraft overtok de mer utviklede markedene.

Statkraft tok også med seg mesteparten av økonomifunksjonen, siden det ble bestemt at «nye» SN Power ikke skulle ha egen regnskapsavdeling. 

Vilje til å tenke nytt

Jon Bevolden Andersen er faglig leder i XACCT, og har også kundeansvar for SN Power. Han kan fortelle at det ekspansive og risikovillige energiselskapet på ingen måte har vært noen standardkunde gjennom de seks årene partene nå har jobbet sammen.

– Dere har gitt oss mange spennende utfordringer, og har vært veldig lydhøre overfor våre forslag til løsninger – selv når de tok utgangspunkt i ny teknologi, sier han.

– Skybaserte regnskapssystemer var ikke så vanlig i 2013, men SN Power gikk rett på Xledger og har hatt stort utbytte av det. Siden dere har betydelig internasjonal virksomhet, er dollar den funksjonelle valutaen i morselskapet, og vi har implementert løsninger som gjør at betaling og valuta – med beløp i begge deler – følger hverandre sømløst i alle transaksjoner, sier han videre.

– Det har vært nokså spennende å se dette i en såpass standardisert løsning som Xledger. Systemer fra SAP og tilsvarende leverandører har også slikt, men da koster det gjerne hundretusener av kroner. SN Power har egentlig ikke preferanse for å være en «first mover» utenfor kjernevirksomheten, men det var en veldig spennende mulighet å kunne få alt på ett sted, sier Gjøystdal.

Hentet verden hjem

Dette har, som vi nevnte innledningsvis, vært en reise. Historisk sett håndterte utekontorene økonomien lokalt med ulike regnskapssystemer og rapporterte inn til morselskapet, men da Betty Marong kom inn som Group Financial Controller i 2016 ble det lagt en plan for å gi organisasjonen en felles økonomiplattform:

- Outsourcingen i Norge hadde vi så gode erfaringer med at vi bestemte oss for å gå videre med XACCT da flere landkontorer skulle innlemmes i morselskapets plattform.

– Økonomi i en organisasjon som vår kan gjøres in-house eller som outsourcing, i Norge eller lokalt. På tvers av landene vi har virksomhet i, har vi til sammen forsøkt variasjoner av alle disse, og vår erfaring var at å bruke outsourcingspartnere i hvert enkelt land er den klart mest krevende modellen, sier hun.

Outsourcingen i Norge hadde vi så gode erfaringer med at vi bestemte oss for å gå videre med XACCT da flere landkontorer skulle innlemmes i morselskapets plattform.

– Vi begynte i 2017 med å få tre SN Power-selskaper i Nederland over på Xledger. Deretter sto fem andre landkontorer på planen: Panama, Thailand, Filippinene og Zambia, samt det nyetablerte kontoret i Uganda. Lanseringene skjedde gjennom 2018, og 2019 ble det første fulle driftsåret. Det var et ambisiøst prosjekt, som blant annet involverte flere land som XACCT ikke hadde erfaring med fra tidligere, sier Marong.

Adm. direktør Marius Berg i XACCT er fornøyd både med at de fikk muligheten og at resultatet er blitt så bra. Han forteller at det har vært en veldig lærerik prosess, som har forsterket XACCTs kompetanse på internasjonalisering.

– Det tekniske oppsettet var på mange måter den enkleste utfordringen, men det forutsatte at vi først kunne kartlegge hvilken rapportering myndighetene i de enkelte land krevde, og kvalitetssikre systemets leveranser på ting som momskoder, skattemessige klassifiseringer og annet, sier Berg.

Compliance – viktig og krevende

– Både SN Power og vi har lagt oss på svært høye standarder hva compliance angår, og det er til dels store forskjeller landene imellom. Da dette prosjektet begynte, var XACCT en del av KPMG Norge, og deres kompetanse og internasjonale nettverk var veldig nyttig i å gi SN Powers lokale økonomimedarbeidere et klart og godt system å forholde seg til, sier Berg videre.

– Det har vært nyttig for oss i SN Power å kunne bygge vår interne kompetanse på Xledger gjennom dette prosjektet.

Han understreker at selv om XACCT høsten 2019 ble et frittstående selskap, har de ennå kontorer i KPMG-huset på Majorstua i Oslo, og jobber fremdeles tett med KPMG på flere forskjellige typer prosjekter.

– Det har vært nyttig for oss i SN Power å kunne bygge vår interne kompetanse på Xledger gjennom dette prosjektet. Det var da vi satte i gang med implementeringen av Uganda at vi forstod hvor mye vi egentlig hadde lært gjennom prosjektet, og at vi satt med mye kunnskap som kunne gjenbrukes. Det er viktig, for man må ha god bestillerkompetanse for sammen å kunne bygge systemer som skal fungere godt, sier Marong.

– Vi jobber som en matriseorganisasjon, og har ønsket oss å kunne bruke ett system overalt uten for mange forskjeller landene imellom. Nå har vi full tilgang til å drille ned på bilagsnivå i alle landene som er implementert på systemet

Lite selskap, «stor» funksjonalitet

Gjøystdal understreker at hele konsolideringsprosjektet stammer fra et ønske organisasjonen har hatt gjennom mange år, om å sy sammen økonomistyringen og regnskapsføringen slik at de kunne forbedre transparensen og forenkle rapporteringen. 

– Vi jobber som en matriseorganisasjon, og har ønsket oss å kunne bruke ett system overalt uten for mange forskjeller landene imellom. Nå har vi full tilgang til å drille ned på bilagsnivå i alle landene som er implementert på systemet, sier han.

Han er veldig fornøyd med å ha fått dette til i det som tross alt er en liten organisasjon. SN Power teller i overkant av 20 ansatte ved hovedkontoret på Lysaker utenfor Oslo, med en utvidet del av hovedkontoret lokalisert i Amsterdam, og dertil kommer utekontorer i land hvor det finnes anlegg i drift eller godt fremskredne prosjekter. Alt i alt er det rundt 50 ansatte i eierstrukturen, men hvis de operative kraftverkene også regnes med, teller selskapet 5-600 ansatte.

– Vi så etter alternativer, men de fleste som leverer denne typen funksjonalitet er innrettet mot veldig mye større kunder enn oss. Vi fant ingen som kunne levere til organisasjoner på vår størrelse på samme nivå som det XACCT har gjort med bruk av Xledger.

Klare vekstambisjoner

Gjøystdal er klar på at god kontroll på økonomien er helt nødvendig for SN Power – de befinner seg i en krevende del av energimarkedet. For enkelte av prosjektene deres kan det ta fem til ti år fra et prosjekt identifiseres til den første kilowatten går ut i strømnettet, og i mellomtiden skjer det gjerne mye med både teknologi og energipriser.

– SN Powers samlede portefølje har i dag en kapasitet på rundt 1500 MW totalt sett. Egenkapitalkapasiteten – det vil si den samlede kapasiteten i porteføljen justert for vår eierandel i hvert enkelt prosjekt – er på 649 MW. Ambisjonen vår er å ha en økning på 150 MW, målt etter egenkapitalandel, i gjennomsnitt hvert år de neste 10 årene, forteller han.

Til sammenligning: I vannkraftlandet Norge var det i 2012 registrert 1 393 vannkraftverk, hvorav bare 36 hadde kapasitet over 200 MW. SN Powers årlige vekstambisjon – som altså er egenkapitalandelen – er med andre ord et friskt mål.

– Vi må ha litt størrelse på prosjekter og virksomhet for å få økonomi i dette. Den eierstrukturen vi har, de kravene vi stiller til oppfølging, og de standardene vi legger til grunn for miljø, sikkerhet og etikk – alt dette har en kostnad. Vi legger store ressurser ned i å finne og utvikle nye prosjekter, og i å finne solide, lokale partnere som vi deretter kan utvikle og bygge sammen med, sier Gjøystdal.

 

XACCT hjelper norske virksomheter ut i verden

XACCT har hjulpet mange kunder ut i verden. Les mer om hvordan vi har hjulpet kunder som Corporater og Cenium

Les hvordan norske Corporater oppnådde internasjonal vekst med felles struktur og konsolidering av 15 virksomheter i 11 land LES MER HER
 
cq5dam.web.512.99999-2
 
Les hvordan norske Cenium fikk forenklet avstemming og raskere konsolidering av konsernregnskap i en kompleks og internasjonal struktur LES MER HER
 
Marius Berg og Erik Guldbrandsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker du å vite mer - eller trenger bistand i forbindelse med spørsmål relatert til regnskap, ERP eller internasjonale problemstillinger du ønsker å adressere - kontakt oss for et uformelt møte!
 

Kontakt oss om ERP

 

Om selskapet

SN Power er et statseid, norsk energiselskap som eier vannkraftverk i Filippinene, Laos, Panama, Uganda og Zambia, og utvikler vannkraftprosjekter i Rwanda, Burundi, Kongo, Indonesia, Madagaskar og Myanmarteller. 
 
Selskapet teller i overkant av 20 ansatte ved hovedkontoret på Lysaker utenfor Oslo, med en utvidet del av hovedkontoret lokalisert i Amsterdam. Alt i alt er det rundt 50 ansatte i eierstrukturen, men hvis de operative kraftverkene også regnes med, teller selskapet 5-600 ansatte.
 

Utfording

 • Eierstruktur og strenge krav til oppfølging og standarder for miljø, sikkerhet og etikk
 • Begrenset kapasitet i egen regnskapsavdeling til å håndtere kompleksitet og lokale behov
 • Betydelig internasjonal virksomhet med høy risiko i forhold til styresett, korrupsjon o.l.
 • Ulike krav til rapportering i ulike land
 • Bruk av lokale outsourcingspartnere er en krevende og kostbar modell

Behov

 • I størst mulig grad ha en standardisert og felles økonomiplattform
 • Levere på lokale krav og behov
 • Redusere kompleksitet i utførelse av økonomifunksjonen
 • Ønsket ikke en leverandør med en teknisk tilnærming til oppgaven men en samarbeidspartner som ville gjøre en grundig jobb med å bli kjent med virksomheten bidra til å sikre kvalitet i tallene

Løsning

 • Standardisert ERP løsning basert på XLedger
 • Felles økonomiplattform for alle land
 • XACCT i front støttet av KPMG for lokal tilstedeværelse og erfaring

Gevinster

 •  
 • En samarbeidspartner og konmtaktpunkt
 • Lokal tilstedeværelse og kunnskap
 • Ett system overalt uten for mange forskjeller landene imellom
 • Leverer på kravene til kvalitet og compliance
 • Betaling og valuta – med beløp i begge deler – følger hverandre sømløst i alle transaksjoner,
 •  

Kontaktpersoner:

Marius-Berg_300x200

Marius Berg

Daglig leder
Epost: marius.berg@xacct.no
M: +47 40 63 73 49
 

Jon-B-Andersen-2

Jon Bevolden Andersen

Faglig leder
Epost: jon.bevolden.andersen@xacct.no
M: +47 40 63 99 90

 
Kontakt oss om ERP

Motta innsikt fra XACCT

Meld deg på vårt nyhetsbrev her