5 min read

Arundo Analytics velger XACCT Accounting som internasjonal økonomipartner

Featured Image

Arundo Analytics går i høst på børs med XACCT Accounting bak regnskapsprosessene og implementeringen av Xledger som et felles ERP system for hele virksomheten. 

Denne artikkelen var publisert i Finansavisens R-billag 14. September 2021. Her følger et utdrag av artikkelen.

Ideen bak Arundo Analytics

Tor Jakob Ramsøy er mannen bak Arundo Analytics. Etter 15 år i McKinsey, der han ble seniorpartner og leder for konsulentselskapets globale teknologirådgivning i industriell sektor, så han sprengkraften som lå i å kombinere big data, kunstig intelligens og industriell logikk.

– Vet du hvor mange sensorer det er på en oljeplattform? På Johan Sverdrup er det kanskje snakk om en kvart million sensorer, sier Ramsøy.

Idéen i Arundo Analytics er å kombinere data fra eksisterende sensorer som befinner seg på og inne i industrielt utstyr, og å hente ut innsikter som kan brukes til å optimere driften.

Børsnotering på Euronext Growth

– Planen er børsnotering på Euronext Growth senere denne høsten. Vi er kommer opp på et nivå der det kommer til å handle mye om skalering. Det er ikke lenger bare nye produkter som skal utvikles. Vi er et produktselskap og vil få store deler av våre inntekter fra langsiktige kontrakter. Det betyr at det vil bli lettere å få med industrielle aktører inn på eiersiden, sier han.

Med på reisen mot Oslo Børs er også selskapets revisor, RSM, og XACCT Accounting på ERP-system og regnskapsprosesser.

Det er veldig viktig for oss at vi kan bruke både RSM, XACCT og også KPMG som rådgivere i børsnoteringsprosessen, sier Svein Valderhaug, som er finansdirektør i Arundo.

 

– Vi hadde behov for en solid og skalerbar økonomifunksjon i bunnen, et regnskapssystem som vi kunne bruke i alle landene som vi er representert i og ikke minst gode råd fra noen som hadde gjort dette før. 

Svein Valderhaug, CFO Arundo Analytics

 

Økte effektiviteten med Xledger som felles ERP system i alle land

Tidligere i år fikk Arundo inn XACCT for å ta seg av store deler av økonomifunksjonen i selskapet.

– Vi hadde behov for en solid og skalerbar økonomifunksjon i bunnen og ikke minst et regnskapssystem som vi kunne bruke i alle landene som vi er representert i. Tidligere opererte vi med flere forskjellige regnskapssystemer og det økte den operasjonelle risikoen sier Valderhaug.

Da var det XACCT-sjef Marius Berg som fikk muligheten til å bistå Arundo. Når Berg og XACCT beveger seg utenfor Norges grenser er det som oftest med ERP systemet Xledger og et betydelig globalt nettverk å spille på.

– Våre ambisjoner er å automatisere så mye som mulig av økonomiprosessene til Arundo. Vi har etter hvert opparbeidet oss bred erfaring på riktig bruk av teknologien - ikke minst med å rulle det ut i mange land for flere av våre kunder, sier Berg.

Arundo_dialog 2

Foto (Xacct): Jon Bevolden-Andersen (XACCT), Marius Berg (XACCT), Svein Valderhaug (Arundo)

XACCT ble for to år siden fisjonert ut av KPMG, men regnskapsbyrået har beholdt og videreutviklet samarbeidet med revisjonsselskapets internasjonale nettverk.

– Våre ambisjoner er å automatisere så mye som mulig av økonomiprosessene til Arundo. Vi har etter hvert opparbeidet oss bred erfaring på riktig bruk av teknologien i en internasjonal kontekst.

- Marius Berg, CEO XACCT Accounting

– Det internasjonale aspektet til Arundo øker kompleksiteten, men vi har gjort mange tilsvarende operasjoner tidligere. Det første landet vi rullet ut vår internasjonale økonomitjeneste med Xledger var India i 2016. India har et relativt komplisert regelverk. Med erfaringene derfra gikk det langt enklere å rulle ut ERP-systemet Xledger i andre land for norske bedrifter.

I dag er XACCT med våre kunder representert i 23 ulike land i alle verdensdeler. Vi har opparbeidet betydelig erfaring som vi byr på til våre nye kunder. Dette betyr at våre kunder vil kunne redusere risiko, og spare mye tid og kostander ved å bygge en internasjonal økonomifunksjon når XACCT bruker beste praksis på jobben, sier Berg.

Etter at norske virksomheter var hardt rammet av Corona i 2020, ser vi at i 2021 så er veksten tilbake og farten på internasjonalisering meget høy. Dette gjelder særlig teknologi bedrifter og mange av dem innen bærekraft. Vi er i prosesser med mange spennende virksomheter og håper å være representert i 30 land i løpet av 2022. Dette gjør at vi kan hjelpe langt flere virksomheter i arbeidet med å etablere en internasjonal effektiv moderne økonomifunksjon.

- Vi gjennomfører en slik prosess langt mer effektiv, med høyere tempo og ikke minst til en vesentlig lavere kostnad når vi kombinerer vår erfaring og kompetanse med Xledger. 

Jon.B. Andersen, XACCT Accounting

Jon B. Andersen, faglig ansvarlig for regnskap i XAACT, understreker at sky-systemet Xledger ikke legger noen begrensninger på et selskaps ambisjoner om internasjonalisering.

– Det finnes andre ERP-løsninger som kan brukes til å rigge opp en internasjonal økonomiprosess, men alternativene er gjerne de store internasjonale ERP-systemene. Vi gjennomfører en slik prosess langt mer effektiv, med høyere tempo og ikke minst til en vesentlig lavere kostnad når vi kombinerer vår erfaring og kompetanse med Xledger.

– Den lave kostnaden var en av faktorene til at vi valgte XACCT og Xledger, men for meg som CFO var det nok aller viktigst å muligheten til få tett oppfølging og tilgang på rådgivere med erfaring og kompetanse 

Svein Valderhaug, CFO Arundo Analytics

– Den lave kostnaden var en av faktorene til at vi valgte XACCT og Xledger, men for meg som CFO var det nok aller viktigst å muligheten til få tett oppfølging og tilgang på rådgivere med erfaring og kompetanse og ikke minst en dedikert kundeansvarlig å forholde seg til. I et vekstselskap skjer ting raskt og tempo er avgjørende i tillegg til riktig faglig kompetanse - og det har vi fått fra XACCT sier Svein Valderhaug.

Det å etablere en effektiv internasjonal økonomifunksjon krever et enhetlig ERP-system med felles prosesser. Samtidig må hvert enkelt lands «tax-compliance» tilfredsstilles. For å lykkes med dette i høyt tempo vil bistand fra en erfaren samarbeidspartner redusere risikoen – og øke sannsynligheten for suksess, avslutter Berg

 

Ønsker du å vite mer om implementering av ERP løsninger, regnskapsføring basert på Xledger eller etablering av en økonomifunksjon i en internasjonal virksomhet ta kontakt med oss!

KONTAKT OSS