4 min read

Aker selskapet AION velger XACCT som sin fremtidige økonomipartner

Featured Image

Valget falt på XACCT Accounting når AION skulle velge sin økonomipartner. Selskapet så etter en leverandør som kunne være med på reisen og håndtere et selskap med mål om å skalere markedet for sirkulær plastøkonomi og der forretningsmodellen blir til mens man går.

AION som selskap er en spinn-off fra Aker BioMarine sitt fokus på bærekraft og har som mål å lede overgangen til en sirkulær økonomi innen industriell plast. Det internasjonale markedet for resirkulering av industriell plast er umodent og forretningsmodellene må utvikles fortløpende. For AION har det allikevel vært viktig å etablere god struktur og gode prosesser internt som grunnlag vekst og skalering av virksomheten videre, sier Chief Growth Officer, Ømjer Hjeltnes Wabø.

 

Strategisk økonomifunksjon tuftet på digital perfeksjonisme.

Kravene til ny økonomifunksjon var tydelige: digital perfeksjonisme, godt håndtverk, solid kompetanse og strategisk fokus. Samtidig ønsket AION å ha et "lean lederteam". Løsningen ble en kombinasjon av en strategisk fokusert CFO og en handlekraftig og strategisk økonomipartner som kunne ivareta regnskapsfunskjonen for selskapet. 

- Vi skal ikke leve av å være gode på regnskap - men ha en partner som evner å være strategisk rådgiver og samtidig er pragmatisk og leverer godt regnskapsmessig håndtverk

 Ømjer Hjeltnes Wabø
- Ømjer Hjeltnes Wabø, CGO i AION

 

Moderne rigg basert på Microsoft

AION får på plass sin nye CFO i løpet av høsten, men allerede har Ømjer Hjeltnes Wabø lagt grunnlaget for en moderne rigg for selskapets økonomifunksjon. I disse dager går selskapet live med sitt nye ERP system; Microsoft Business Central som et skybasert system med en lisensmodell og funksjonalitet tilpasset mindre selskap som AION. At ERP systemet var utbredt i resten av Aker konsernet var selvfølgelig også avgjørende for valget av løsning.

 

XACCT shortlistet blant 8-10 selskaper

I sonderingen etter leverandør for håndtering av vår regnskapsfunksjon ble vi presentert for ulike modeller og alternativer fra de 8-10 selskapene vi hadde på listen. Det vi så vi etter var en leverandør som evnet å balansere det å være pragmatisk, levere godt håndverk og kunne være en god sparringspartner for våre nye CFO. Altså en økonomipartner mer enn en ren regnskapsfører. XACCT ble valgt for de kunne vise til både erfaring og kompetanse på Microsoft som plattform samtidig som de ga oss tillitt som en god rådgiver som kunne være med oss på reisen videre, sier Ømjer Hjeltnes Wabø.

- XACCT ble valgt for de kunne vise til både erfaring og kompetanse på Microsoft som plattform samtidig som de ga oss tillitt som en god rådgiver som kunne være med oss på reisen videre  - Ømjer Hjeltnes Wabø, CGO i AION

 

Perfect match for XACCT!

XACCT er opptatt jobbe med kunder der vi kan tilføre verdi utover kun det regnskapstekniske. Vi er spesialister på håndtering av det vi omtaler som komplekse kunder. Det er kunder som gjerne har en internasjonal virksomhet, er i sterk vekst, endring organisatorisk eller har på av andre årsaker har en kompleks struktur. Fellesnevneren er at de har behov for en partner som kan hjelpe de med å etablere beste praksis for sin økonomifunksjon, bruke teknologien riktig og ha tilgang på en partner som kan bidra til å utvikle virksomheten videre i de markedene de opererer. 

Fremover vil vi ha fokus på å jobbe tett med ny CFO i AION og bidra til at vedkommende kan fokusere strategisk. XACCT skal også bidra til å etablere en økonomifunksjon som støtter fokus på vekst og skalering av virksomheten samtidig som den håndterer de endringer og den uforutsigbarhet AION står overfor og må håndtere.

- XACCT er opptatt jobbe med kunder der vi kan tilføre verdi utover kun det regnskapstekniske der vi er spesialister på håndtering av det vi omtaler som komplekse kunder. - Marius Berg, CEO i XACCT Accounting

 


AION.eco

AION was created as a result of the sustainability ambitions of Aker BioMarine. AION’s purpose is to industrially scale a circular plastic economy by the help of products that orchestrate a tailored, traceable and circular value chain for their customers' products and plastic waste. www.Aion.eco

 

Ønsker du mer informasjon? Kontakt leder for regnskap, Taher Karim.

www.xacct.nohubfsCanva imagesCanva Design DAEg3ggPnds-1

Book et møte med Taher Karim eller send han en e-post om du ønsker mer informasjon om denne kundecasen eller om Microsoft ERP. 

Les våre kundehistorier og hva som gjorde at teknologiselskapet Zwipe AS ga oss 10 av 10 på vår levering av økonomitjenester til selskapet.