3 min read

Norske virksomheter kaster bort milliarder på fakturahåndteringen

Featured Image

Norges Bank kommuniserte tilbake i 2015 at samfunnet kunne spare 25 milliarder kroner ved å gå fra papir til elektronisk faktura. Seks år senere sløser de fleste virksomheter fortsatt bort enorme summer på manuell fakturahåndtering, som de selv tror er automatisert.

Lenge var automatisering av fakturaprosessen ensbetydende med å ta i bruk EHF (Elektronisk Fakturahåndtering) og etterhvert regelbaserte og "robotiserte" systemer (RPA - Robotic Process Automation).

RPA-løsningene krever fortsatt mye vedlikehold og oppdatering fra brukerens side. Når vi i dag ser hvilke muligheter som finnes med nye og moderne løsninger som benytter seg av maskinlæring og kunstig intelligens, så kan vi ikke si at RPA kommer i nærheten i forhold til å automatisere fakturahåndteringen.

– Maskinlæring er ny teknologi for å automatisk lære å gjenkjenne komplekse mønstre og gjøre intelligent beslutningsstøtte basert på historiske data. 

Vår partner Semine opererer med tre generasjoner av automatisering av regnskapsføringen, der 1. generasjon har lite eller ingen form for automatisering og 3. generasjon har full automatisering basert på maskinlæring. Maskinlæringsteknologien lærer og gjenkjenner komplekse mønstre og gir intelligent beslutningsstøtte basert på historiske data. Denne generasjonen av automatisering oppnår så mye som 70%-90% automatiseringsgrad, med de gevinstene dette gir i form av økt effektivitet, kontroll og innsikt.

Beste praksis og riktig bruk av teknologi

Skal man evne å ta ut disse gevinstene holder det ikke med å implementere ny løsning og tenke at jobben er gjort. Det vil alltid være behov for menneskelig bidrag, og prosessene som tidligere har vært manuelle må endres for at man skal kunne hente ut effektene.

De fleste virksomheter har fortsatt en fakturahåndtering preget av manuelle prosesser og mangelfull utnyttelse av teknologi for å understøtte prosessene sine

For oss i XACCT handler dette om å ta i bruk teknologien riktig, etter beste praksis for god regnskapsføring. Vår erfaring er at de fleste virksomheter fortsatt har en fakturahåndtering preget av manuelle prosesser, og de de har en mangelfull utnyttelse av teknologi for å understøtte prosessene sine. Muligheten for å effektivisere er fortsatt stort, men de fleste er ikke kjent med potensialet fordi de tror de jobber effektivt og er digitaliserte eller automatiserte allerede.


Regnskapsbyråets motivasjon for å automatisere - finnes den?

Om man har satt ut regnskapsførselen så stoler man på at byrået jobber effektivt. Vår erfaring er at også byråene har et stort forbedringspotensial. Automatiseringen fjerner arbeidsoppgaver fra byråer, men de fleste lever komfortabelt av å føre timer på gamlemåten og har ikke de samme insentivene for å automatisere. Vi har valgt en annen tilnærming, siden starten. Vårt fokus har alltid vært å benytte teknologi smart for å levere effektive prosesser for kunden og gjennom det kunne redusere kostnadene. Dette er vår ambisjon og motivasjon i alt vi gjør og vi føler på vegne av bransjen et ansvar for å bringe kundene videre. 

 

Webinar: stort potensiale for besparelser i regnskapsprosessen

Ta ut potensialet for besparelser i økonomifunksjonen gjennom å effektivisere den mest manuelle prosessen; håndteringen av inngående fakturastrøm.

Xacct webinar invitasjon 4 mars

Meld deg på webinaret

 

Relaterte artikler om tema:

Finansavisen-xacct-des2020

Du kan laste ned og lese hele artikkelen i som pdf her: