2 min read

CFO har stor betydning for å skape vekst

Featured Image

Norske virksomheter har uttalte ambisjoner om vekst gjennom internasjonalisering av virksomheten. For å nå målene om vekst er CFO helt sentral.   

Med reduserte regulatoriske krav for å noteres på Euronext Growth børsen var det hele 49 noteringer i 2020 og 23 noteringer i første kvartal i 2021 av norske virksomheter. Det har altså blitt lettere for mange norske virksomheter å hente inn kapital for å realisere sine ambisjoner om vekst gjennom internasjonalisering.

For XACCT representerer dette vår kjernekompetanse og vårt fokus. Jo mer kompleks en virksomhet er i form av konsernstrukturer eller virksomheter som har en internasjonale tilstedeværelse jo viktigere blir CFO.   

Betydningen av å ha systemer og en plattform som gjør at økonomiavdelingen kan være strategiske rådgivere og leverandør av innsikt blir viktig. Gode prosesser og økt grad av automatisering bidrar til at økonomiavdelingen jobber effektivt og at kvaliteten øker på tross av en kompleks struktur.

Med Xledger i 30 land og 6 verdensdeler

Felles ERP system er ett viktig verktøy for å redusere kompleksitet og legge til rette for vekst. Vi har svært gode erfaringer med Xledger som globalt ERP system og tar tatt med Xledger ut i snart 30 land i 6 verdensdeler. 

- CFO har en nøkkelrolle når bedriften skal vokse, både hjemme og i utlandet, sier administrerende direktør hos vår samarbeidspartner Xledger, Ove Jørgen Carlsen i en artikkel i Finansavisen denne uken.

I artikkelen vises det til at åtte av ti økonomidirektører bidrar til å skape vekst på nye steder og i nye markeder og at CFO har nøkkelrollen når driften, håndtering av valutaer og at virksomheten opptrer i samsvar med lover og regler i de land selskapet etablerer seg i.

Les artikkelen i Finansavisen HER

Finansavisen-xacct-nov 2021.png
Artikkel i Finansavisen 3.November 2021

 

CFO Agenda

XACCT har i løpet av 2021 holdt en rekke webinarer der tema blant annet har vært rettet mot selskaper med internasjonale ambisjoner og selskaper som ønsker å øke innovasjonstakten med bruk av ny og moderne teknologi. 

CFO Agenda

Kontakt oss for en uformell dialog rundt hvordan vi kan hjelpe din virksomhet og deg som CFO - Vi deler vår erfaring med deg i et uformelt møte!

KONTAKT OSS