1 min read

Les om XACCT og vår kunde SN Power i Finansavisen

Featured Image

Les artikkelen om vår kunde SN Power - en liten organisasjon med ambisiøse, internasjonale vekstmål - i Finansavisen i dag. Vi har hjulpet dem med verktøy og funksjonalitet som vanligvis er forbeholdt langt større aktører.

SN Power er et statseid, norsk energiselskap som eier vannkraftverk i Filippinene, Laos, Panama, Uganda og Zambia, og utvikler vannkraftprosjekter i Rwanda, Burundi, Kongo, Indonesia, Madagaskar og Myanmar. 

Selskapet teller i overkant av 20 ansatte ved hovedkontoret på Lysaker utenfor Oslo, med en utvidet del av hovedkontoret lokalisert i Amsterdam. Alt i alt er det rundt 50 ansatte i eierstrukturen, men hvis de operative kraftverkene også regnes med, teller selskapet 500-600 ansatte.

SN Power valgte XACCT etter å ha vurdert flere andre aktører. 

- XACCT var ikke lavest på pris, men vi konkluderte med at det tilbudet vi fikk var det klart beste for oss, sier Bjørn Gjøystdal, Head of Accounting i SN Power til Finansavisen.

Skysystemet Xledger ligger i bunnen og på sikt er målet å bruke XACCTs kompetanse til å rulle ut systemet også på alle selskapets kontorer utenfor Norge.

Per nå er Xledger på plass på deres tre selskaper i Nederland, og ytterligere fem i Panama, Zambia, Uganda, Fillippinene og Thailand.

Du finner artikkelen i siste utgave av Finansavisen R som er ute nå. Du Du kan også lese hele saken på Finansavisen her eller les vår egen kundehistorie om SN Power på denne siden.