3 min read

Når virksomheten ønsker å satse internasjonalt blir CFO en sentral spiller

Featured Image

Norske bedrifter opplever at internasjonalisering er en krevende øvelse, men for ethvert selskap som har ambisjon om vekst, er det nødvendig å tenke utenfor Norges grenser. Når en virksomhet vil satse internasjonalt, får økonomiavdelingen en rekke nye utfordringer som må håndteres. 

Man må ikke må undervurdere kompleksiteten i gå internasjonalt, og CFO eller økonomidirektør spiller en svært sentral rolle i prosessen.

"Vår opplevelse er at det er CFO som får mye av det praktiske ansvaret forbundet med å operasjonalisere internasjonaliseringen"

Utfordringer virksomheter møter 

Listen over utfordringer virksomheten står overfor er lang, og uten en partner som har erfaring fra å kjøre denne type prosesser blir det en tøff oppgave for CFO å få kontroll og oversikt.

 • Regnskapsførere fra ulike selskap spredt rundt i ulike land
 • Ulike regnskapssystemer - ofte utdaterte
 • Forskjellige revisorer i de enkelte landene
 • Ulik forståelse av regnskapsprinsipper mellom respektive regnskapsførere
 • Ansatte med ulik bakgrunn og kultur
 • Kronglete kommunikasjonsveier mellom de ulike partene
 • Utfordrende oppgave å konsolidere regnskapet 
 • Ulike regnskapssystemer og komplekse strukturer 
 • Ulike lover og regler

 

Hva er viktig å tenke på?

Når en virksomhet og styret først har bestemt seg for å satse internasjonalt går det ofte kort tid fra beslutning er tatt til at ny organisasjon skal være på plass. Vår erfaring er at det er CFO som får mye av det praktiske ansvaret forbundet med å operasjonalisere internasjonaliseringen. 

For CFO blir det viktig å velge en samarbeidspartner som har erfaring og kompetanse fra denne type prosesser og ideelt sett også kan representere seg i de landene virksomheten er tilstede. 

Ikke undervurder kompleksiteten i å gå internasjonalt og rollen CFO spiller i prosessen! 

Flere elementer spiller inn og bør ivaretas for å støtte internasjonaliseringsprosessen på en god måte:

 • Et regnskapssystem som fungerer på tvers av ulike land
 • Full transparens i løsningene
 • Løsninger som henger godt sammen teknisk
 • Automatisering og effektivisering
 • Færrest mulig kontaktpunkter / leverandører
 • Løsning for betaling i utlandet
 • Gode rutiner, manualer og prosessbeskrivelser
 • En samarbeidspartner med lokal tilstedeværelse

 

Mer om Internasjonalisering

 

XACCT har hjulpet norske virksomheter ut i alle verdensdeler

Våre tips baserer seg på vår erfaring fra å ha fulgt norske kunder ut i alle verdensdeler, sammen med vår nære partner KPMG. XACCT var en del av KPMG inntil i fjor, og vi er lokalisert sammen på Majorstua i Oslo.

Med våre forbindelser til KPMG og deres internasjonale nettverk, har vi mulighet til å representere våre kunder i alle de landene de er til stede og kan bidra med kompetanse på eksempelvis moms og andre lokale regnskapsregler i alle verdensdeler.

SN Power: Effektiv økonomistyring for et internasjonalt vekstselskap

NIC_0733_lo-res

SN Power er en liten organisasjon med ambisiøse, internasjonale vekstmål. I XACCT fant de en økonomipartner som har gitt dem verktøy og funksjonalitet som vanligvis er forbeholdt langt større aktører.

Les kundehistorien om SN Power her.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg med internasjonalisering?

Enten du allerede har en internasjonal virksomhet eller har planer om å ekspandere til utlandet, ta kontakt med oss. Vi har gode rådgivere som kan gi deg innsikt i hva du bør tenke på! Book et møte med vår senior rådgiver Jon Bevolden Andersen eller klikk på knappen under, og fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss.

Les mer om hvordan XACCT kan bistå din virksomhet og CFO med internasjonalisering

 

Kontakt oss om internasjonalisering