3 min read

Økonomifunksjonen i en internasjonal virksomhet

Featured Image

Det å sette opp en internasjonal økonomifunksjon kan være en krevende øvelse. Ikke undervurder kompleksiteten med å gå internasjonalt og rollen CFO’en spiller i prosessen.

Norske virksomheter og spesielt teknologirelaterte selskaper har ambisjoner om vekst gjennom internasjonalisering av virksomheten. Operasjonaliseringen av de internasjonale ambisjonene havner raskt på CFO’en sitt bord, som får et ansvar med etablering av  selskapsstrukturer på tvers av landegrensene. Som et regnskapsbyrå opplever vi stadig flere forespørsler om å hjelpe norske virksomheter i deres reise med å internasjonalisere sin virksomhet. 

"Vår opplevelse er at det er CFO som får mye av det praktiske ansvaret forbundet med å operasjonalisere internasjonaliseringen"

Utfordringer virksomheter møter er lang og prosessen krevende 

Listen over utfordringer virksomheten står overfor er lang, og uten en partner som har erfaring fra å kjøre denne type prosesser blir det en tøff oppgave for CFO å få kontroll og oversikt. Du vil møte ed ulike regulatoriske krav i hvert land, ulik forståelse av regnskapsprinsipper, ansatte med ulik bakgrunn og kultur og ofte kronglete kommunikasjonsveier mellom de ulike partene.

 • Regnskapsførere fra ulike selskap spredt rundt i ulike land
 • Ulike regnskapssystemer - ofte utdaterte
 • Forskjellige revisorer i de enkelte landene
 • Ulik forståelse av regnskapsprinsipper mellom respektive regnskapsførere
 • Ansatte med ulik bakgrunn og kultur
 • Kronglete kommunikasjonsveier mellom de ulike partene
 • Utfordrende oppgave å konsolidere regnskapet 
 • Ulike regnskapssystemer og komplekse strukturer 
 • Ulike lover og regler

 

Meld deg på webinar

 

Kort vei fra beslutning til ønske om realisering

Når en virksomhet og styret først har bestemt seg for å satse internasjonalt går det ofte kort tid fra beslutning er tatt til at ny organisasjon skal være på plass. Vår erfaring er at det er CFO som får mye av det praktiske ansvaret forbundet med å operasjonalisere internasjonaliseringen. For CFO blir det viktig å velge en samarbeidspartner som har erfaring og kompetanse fra denne type prosesser og ideelt sett også kan representere seg i de landene virksomheten er tilstede. 

Ikke undervurder kompleksiteten i å gå internasjonalt og rollen CFO spiller i prosessen! 

Hva bør en CFO ta med i betraktningen?

Vi opplever at mange selskaper har store utfordringer i å håndtere sine økonomi- og regnskapsprosesser effektivt når de har startet internasjonaliseringen. Flere elementer spiller inn og bør ivaretas for å få på plass en effektiv økonomifunksjon. Dette inkluderer blant annet:

 • Et regnskapssystem som fungerer på tvers av ulike land
 • Full transparens i løsningene
 • Løsninger som henger godt sammen teknisk
 • Automatisering og effektivisering
 • Færrest mulig kontaktpunkter / leverandører
 • Løsning for betaling i utlandet
 • Gode rutiner, manualer og prosessbeskrivelser
 • En samarbeidspartner med lokal tilstedeværelse

Velg en samarbeidspartner med erfaring og de riktige forbindelsene!

Våre råd til deg som CFO for en virksomhet som skal internasjonalisere seg er å gjøre nødvendig kartlegging i forkant av internasjonaliseringen og trekke inn spesialister for å sette de riktige strukturene fra start. Velg en partner som har de rette forbindelsene lokalt i de landene der du skal etablere deg. De har kunnskap og oversikt over lokale lover og regler og ikke minst relasjonene som skal til for å sikre en god og tilpasset økonomifunksjon. De vil også kunne være din lokale representant for å sikre en enhetlig og god implementering av prosesser og rutiner.

 

Kundecase:

SN Power: Effektiv økonomistyring for et internasjonalt vekstselskap

NIC_0733_lo-res

SN Power er en liten organisasjon med ambisiøse, internasjonale vekstmål. I XACCT fant de en økonomipartner som har gitt dem verktøy og funksjonalitet som vanligvis er forbeholdt langt større aktører. Les kundehistorien om SN Power her.


Kontakt oss om internasjonalisering

Meld deg på webinar


Les mer om hvordan XACCT kan bistå din virksomhet og CFO med internasjonalisering