2 min read

Ny avtale med Circa Group AS om levering av økonomisystem og tjenester

Featured Image

XACCT ACCOUNTING er stolt av å annonsere at vi skal levere økonomisystemet Xledger til Circa Group AS og gratulerer samtidig med børsnotering og Norske Skog som er på eiersiden.

Avtalen innebærer at XACCT skal etablere en økonomifunksjon for Circa Group AS som i praksis betyr å sette opp et økonomisystem som rapporterer de 5 landene Circa Group AS har aktivitet. I tillegg skal XACCT levere regnskaps- og lønnstjenester i Norge.

- Circa Group representerer en svært spennende kunde med virksomhet i flere land. Vår kompetanse, internasjonale nettverk og erfaring med å bygge rapporteringsløsning og internasjonale strukturer i Xledger oppfatter vi som helt sentralt for valget av XACCT som samarbeidspartner. Slike prosjekt tar vanligvis flere måneder å realisere. Gjennom samarbeidet med XACCT får Circa Group en ferdig implementert økonomifunksjon i løpet dager og ikke måneder! 

- At de er i markedet for å utnytte fornybare råvarer og bidra til det grønne skiftet passer også godt med XACCT sitt fokus på og ønske om å jobbe med kunder og partnere som har bærekraft på agendaen. 

Jon Bevolden-Andersen, fagansvarlig regnskap i XACCT.

Kort om Circa Group

Circa Group ble etablert i 2006 som et teknologi-selskap for å gi selskaper muligheter til å utnytte fornybar og underutnyttet cellulose slik at de kan utvikle nye bioprosesser og produkter med forbedrede miljø- og helseresultater på tvers av globale markeder. Circa Group har er en voksende portefølje av bærekraftige produkter som bioløsningsmidler, smaker og biopolymerer, for farmasøytiske, agrikjemiske, nye materialer og rene teknologiselskaper.

Circa Group har et produksjonssamarbeid med Norske Skog som også er en av de største på eiersiden. I fjor fikk Circa tildelt EU-midler for 125 millioner kroner under forsknings- og utviklingsprogrammet Horizon 2020, til bygging av et mindre fullskalaanlegg i Frankrike.

Les mer om våre tjenester for føring av regnskap på Xledger

KONTAKT OSS