2 min read

Spennende møte med siste års BI-studenter

Featured Image

XACCT har lang tradisjon og god erfaring fra å ansette nyutdannede og ha studenter i jobb under utdanning. Nylig møtte XACCT studentene på regnskapsførerspesialiseringen på BI, og fikk en unik mulighet til å posisjonere seg som deres fremtidige arbeidsgiver.

Anne Jenner (COO) og Marius Berg (CEO) deltok sammen med to nyansatte kollegaer og møtte kunnskapsrike studenter og mulige fremtidige kollegaer

- For oss er dette ikke bare inspirerende og lærerikt, men en unik mulighet til å komme i direkte kontakt med studenter og posisjonere XACCT som fremtidig arbeidsgiver. Vi treffer de på deres egen hjemmebane, noe jeg tror er med på å skape en trygg og fin ramme for studentene til å bli bedre kjent med næringslivet, sier Anne Jenner. 

Lange tradisjoner med å ansette nyutdannede

XACCT er opptatt av å ha både nyutdannede og erfarne konsulenter i sin stab til enhver tid. Dette gir dynamikk og mulighet til å bygge kultur og ikke minst kompetanse på områder der vi har spesialisert oss. 

- Vi har tradisjon for å ha studenter i jobb under utdanning, både bachelor og master-nivå, og har svært god erfaring med dette. Å ansette nyutdannede og sørge for at de får en god introduksjon til vår virksomhet og lære av våre mer erfarne ansatte er viktig. 

"De kunder som jeg jobber med er store internasjonale kunder, de er veldig lærerike og spennene og jobbe med."

- Nyansatt i XACCT

Tilbyr spennende og utfordrende muligheter 

XACCT har flere kunder som representerer stor grad av kompleksitet i sin struktur og virksomhet, der internasjonale virksomhet er ett eksempel. Det betyr at nyansatte får en variert og spennende arbeidsdag som utfordrer de og gir de en unik erfaring. 

«Som ny ansatt fikk jeg god opplæring og støtte både fra ledelsen og kollegaene. -XACCT støtter sine ansatte slik at de vokser og blir faglig sterke. Vi får tilgang til kurs, i tillegg til at ansatte som har lenger erfaring, deler av kunnskapen sin»  -

- Nyansatt i XACCT

Erfaring er fortsatt viktig når vi skal rekruttere nye medarbeidere, men vi er også opptatt av at kandidaten har riktig motivasjon og et ønske om å lære. XACCT er en del av ECIT, et ledende konsern innen økonomi og it med 2300 ansatte fordelt på 9 land og 100 lokasjoner. Med et utviklingsprogram for ansatte og partnere; ECIT Academy, åpnes muligheter i alle datterselskapene i konsernet.

Aktuelt for deg?

Ønsker du å vite mer om XACCT og hvilke muligheter vi har å tilby deg?

Les mer og kontakt oss her

Canva Design DAFDe_nR5g8
Anne Jenner, COO i XACCT