ERP

,

XLEDGER

,

Teknologi

Cenium: Enklere å jobbe som “ett selskap”

Norske Cenium utvikler og leverer programvare for effektiv hotelldrift til kunder i tre verdensdeler. For sin egen virksomhet har de valgt XACCT som regnskapspartner, og CFO Erik Guldbrandsen er veldig fornøyd med resultatene.
 

Det norske programvareselskapet Cenium ble egentlig grunnlagt på Island i 1998, men virksomheten skjøt først fart for alvor da Petter Stordalen kom inn i bildet noen år senere. I 2008 begynte en ekspansjon til Amerika, hvor de etter hvert fikk en canadisk skidestinasjon på kundelisten. Med etablering i Nord-Amerika har veien vært tung og lang og ressurskrevende, men ingen tviler på at behovet for produktet er høyst reelt.

Nytt fundament for sin egen regnskapsførsel

Cenium har lagt løsningene fra XACCT Accounting til grunn for sin økonomifunksjon. I tillegg til å gi et godt fundament for sunn regnskapsførsel, gir det også åpning til XACCTs erfaring med å bringe økonomifunksjonen i norske selskaper ut i verden.

- Ceniums organisasjonsstruktur er bygd opp med flere selskaper i ulike land. Mange av dem var på forskjellige systemer og brukte ulik kontoplan, så tidligere måtte det regneark og konverteringsrutiner til for å skaffe en samlet oversikt. Slike ekstra-rutiner er allerede kraftig redusert, og snart skal de være eliminert for godt, sier Marius Berg, adm. direktør XACCT Accounting AS.

Datterselskapene i USA og Canada er også inne i systemet. Guldbrandsen bekrefter at omleggingen allerede har gjort tilværelsen enklere for økonomiavdelingen, og at fordelene kan føles i organisasjonen som en helhet: 

- Mange av de viktigste gevinstene ved implementeringen ligger utenfor økonomifunksjonen - Prosjektlederne føler større eierskap til de kommersielle sidene ved sine prosjekter, de er mer opptatt av lønnsomheten i prosjektene sine, og de har bedre oversikt over hvordan prosjektet presterer i forhold til opprinnelig scope

- Mange av de viktigste gevinstene ved implementeringen ligger utenfor økonomifunksjonen. Prosjektlederne føler større eierskap til de kommersielle sidene ved sine prosjekter, de er mer opptatt av lønnsomheten i prosjektene sine, og de har bedre oversikt over hvordan prosjektet presterer i forhold til opprinnelig scope, sier han.

- Dette systemet gjør det også enkelt å hente inn mer detaljerte spesifikasjoner til fakturaene. Tidligere måtte vi gjøre dette manuelt gjennom å eksportere informasjon fra andre systemer via Excel eller tilsvarende, og legge det som vedlegg. Nå kan systemet hente det automatisk, rett inn i fakturaen. Vi ser dessuten bedre kvalitet i timefangst og fakturagrunnlag, og kan nå fakturere kundene 3-4 dager tidligere enn i vårt gamle system, fortsetter Guldbrandsen.

Om løsningen og samarbeidet med XACCT

- Xledger er et system som på den ene siden har svært gode rutiner innebygget, og på den andre siden gir fleksibilitet til å tilpasse løsningen til prosesser som er nødt til å være egenartede.

Denne jobben med å bestemme parametersettingen i løsningen - og derigjennom bestemme hvordan kunden får et mest mulig effektivt system - er noe av det vi i XACCT har særskilt erfaring og breddekompetanse på å gjøre, sier Berg. Her får han full støtte av økonomidirektøren:

- Jeg har latt meg overraske over hvor godt Xledger, som i hovedsak er en standardisert løsning, har gitt oss fleksibilitet og takhøyde for sammen med XACCT å kunne skape løsninger som er optimale for Cenium. Men jeg vil også trekke frem de veldig kompetente menneskene hos XACCT som støtter oss i det daglige både på regnskap og lønn. Vi vet at dersom de setter fingeren på noe, så har de ikke bare god grunn til å påpeke det, men de har også den kompetansen som skal til for å få det helt rett, sier Guldbrandsen.

VI har oppnådd raskere sluttføring av perioderegnskap, enklere og mer automatisert internfakturering, samt forenklet avstemming og raskere konsolidering av konsernregnskap.

Han fremhever samtidig XACCT som en god partner på å få digitalisert og automatisert så mange prosesser som overhode mulig - både til å identifisere nye områder hvor automatisering kan fungere og til å implementere løsningene. Blant fordelene de har oppnådd, er raskere sluttføring av perioderegnskap, enklere og mer automatisert internfakturering, samt forenklet avstemming og raskere konsolidering av konsernregnskap. I tillegg går mindre tid bort i prosjektfakturering i økonomifunksjonen, siden de har kunnet flytte ansvaret for dette over på prosjektlederne direkte.

- Vi har bedre oversikt over likviditeten nå som full integrasjon med banken gir oss kontinuerlig oppdatert grunnlag for likviditetsprognoser. Dessuten har vi fått automatisert purrerutiner for utestående fordringer, og dette har også bidratt til at mindre kapital står bundet i utestående fordringer.

Støtter organisasjonen bedre

Samlet sett gjør fordelene Cenium har oppnådd at Guldbrandsen som CFO kan prioritere på en annen måte enn tidligere - og på en annen måte enn mange av sine yrkesbrødre:

Det gir bedre styringsevne ikke bare for meg, men også for selskapets ledelse

- Cenium er egentlig et ganske komplekst selskap med virtuelle operasjoner på tvers av Atlanterhavet, og min funksjon må kunne betjene hele organisasjonen. Istedenfor å bruke tiden min på å produsere månedsrapporter, kan jeg nå støtte resten av virksomheten i det de gjør. Det gir bedre styringsevne ikke bare for meg, men også for selskapets ledelse, sier han.

Les hele case-beskrivelsen om Cenium HER

Marius Berg og Erik Guldbrandsen
 
Ønsker du å vite mer - eller trenger bistand i forbindelse med spørsmål relatert til regnskap, ERP eller internasjonale problemstillinger du ønsker å adressere - kontakt oss for et uformelt møte!
 

Kontakt oss om ERP

 

Om selskapet

 • Norske programvareselskap grunnlagt på Island i 1998.
 • Utvikler og leverer programvare for effektiv hotelldrift til kunder i tre verdensdeler

Utfording

 • Komplekst selskap med virtuelle operasjoner på tvers av Atlanterhavet
 • Organisasjonsstruktur bygd opp med flere selskaper i ulike land.
 • Forskjellige systemer og ulike kontoplaner
 • Regneark og konverteringsrutiner  for å skaffe samlet oversikt
 • Tidstyver og lite effektivitet

Løsning

 • Xledger ERP system
 • Regnskap, lønn og rådgiving; XACCT Accounting

Gevinster

 • Automatisering
 • Bedre kvalitet i timefangst og fakturagrunnlag (kan fakturere kundene 3-4 dager tidligere)
 • Bedre oversikt over likviditeten og full integrasjon med banken
 • Større eierskap
 • Bedre oversikt og styringsevne
 • Raskere sluttføring av perioderegnskap
 • Enklere og mer automatisert internfakturering
 • Forenklet avstemming og raskere konsolidering av konsernregnskap.

 

Kontaktpersoner:

Marius-Berg_300x200

Marius Berg

Daglig leder
Epost: marius.berg@xacct.no
M: +47 40 63 73 49
 

Jon-B-Andersen-2

Jon Bevolden Andersen

Faglig leder
Epost: jon.bevolden.andersen@xacct.no
M: +47 40 63 99 90
 
Kontakt oss om ERP

Motta innsikt fra XACCT

Meld deg på vårt nyhetsbrev her