3 min read

Aion leder an i overgangen til sirkulær økonomien for industriell plast

Featured Image

Artikkelen var på trykk i Finansavisen 24. mars 2023

Aker BioMarine spin-off, AION, har som mål å lede overgangen til en sirkulær økonomi innen industriell plast. Nå går selskapet live med sitt nye ERP-system, Microsoft Business Central og XACCT som sin økonomipartner.

Globalt viser utviklingen av industrielt plastavfall en lineær økning på 4 prosent år over år, der kun 16 prosent av plasten blir resirkulert. Plast er en viktig ressurs for mange industrier i dag blant annet fordi det har kvaliteter i form av å være et lett og solid materiale med lang holdbarhet. På grunn av utviklingen man ser i verden i dag, kommer industriell plast til å bli en mangelvare og AION satser nå for fullt på markedet for resirkulering av plast.

- Det handler om å kunne styre store avfallstrømmer med digital sporbarhet og bearbeide det for deretter å føre det tilbake til den verdikjeden det kom fra, sier adm. direktør Runa Haug Khoury i AION. Ikke all plast er å anse som såkalt kvalitetsplast og behovet for materialkompetanse er derfor viktig. - Vi må vite hvilke typer plast som er egnet for resirkulering og denne kompetansen er i dag vanskelig å få tak i.

20221027_075704442_iOS

Plastindustrien er i dag preget av verdikjeder som i liten grad er digitalisert og automatisert og industrien står overfor kapasitetsutfordringer. Hvor rigget innkjøp er hos de store selskapene, og hvor klare de er for å tenke nytt og alternativt har stor betydning for om selskapet er åpen for endring og for vår evne til å lykkes i dette markedet. Og der vi lykkes best, er der fokus på kvalitet og innkjøp går hånd i hånd, sier Haug Khou.

Regulatoriske endringene setter krav til full sporbarhet for produktene som produseres fra resirkulert materiale. Det er her AION med sin digitale plattform; AION-LOOP kommer inn og kobler de fysiske verdikjedene med digitale tvillinger. Dette muliggjør full sporbarhet med hjelp av sensorer og skannere brukt i de ulike deler av den fysiske verdikjeden som hentes inn i de digitale tvillingene. Resultatet er store datamengder som gjøres tilgjengelig for analyse og bearbeiding og rapportering på sentrale KPI'er relatert til Co2, avfall og sporing av produkter.

I disse dager går AION live med sitt nye ERP-system; Microsoft Business Central. Dette er et skybasert system, med lisensmodell og funksjonalitet som er tilpasset mindre selskaper som AION. Microsoft er også plattformen selskapet satser på for utvikling av sine digitale løsninger.

I et typisk gründerselskap som AION var det behov for å få en økonomipartner, som kunne være en sparringspartner for selskapets finansdirektør, Eirik Seljelid. 

- XACCT ble valgt som vår økonomipartner fordi de kunne vise til erfaring og kompetanse på Microsoft. Selskapet tilfører verdi utover kun det regnskapstekniske, med erfaring fra å håndtere komplekse strukturer og problemstillinger hos kunder, sier Seljelid.

For AION handler det hele om å kunne styre store avfallsstrømmer - med digital sporbarhet - og bearbeide det for så å føre det tilbake til verdikjeden den kom fra. 
- Målet er å bidra til at våre kunder kan vise til "Plastic accountabillity" – som vil si at selskapet har en bærekraftig håndtering av sitt industrielle plastavfall, sier Runa Haug Khoury. Haug Khoury mener at produkter produsert av resirkulert plast bør være gjenstand for en “premium price”. - Vårt mål fremover vil være å redusere forretningsrisikoen for våre kunder og at de kan vise til en bærekraftig håndtering av sitt industrielle plastavfall, sier hunn

 

Artikkelen var på trykk i Finansavisen 24. mars 2023

 

Les også: 


 

Om Aion:

AION ble opprettet som et resultat av bærekraftsambisjonene til Aker BioMarine, som ønsket å sikre sirkularitet på sin primære avfallsstrøm: industrielt plastavfall. I dag hjelper AION kunder på tvers av bransjer med å takle sine plastutfordringer, og driver overgangen mot en sirkulær økonomi for industriell plast. Vår digitale plattform AION Loop sikrer verdikjedens sporbarhet og dokumenterte miljøeffekter.