Vår kjernekompetanse er utvikling av økonomifunksjoner for våre kunder og det krever at vi forstår kundens virksomhet og den bransjen de er i.

Som selskap har vi en sterk motivasjon og vilje til å utvikle oss og våre medarbeidere slik at vi skaper verdi med våre tjenester og løsninger tilpasset den bransjen de er i. De viktigste attributtene vi må i vareta og for å understøtte deres økonomi,- regnskaps og lønnsfunksjon er beskrevet kort i oversikten på denne siden.

Vi er godt representert i følgende bransjer i dag:

 • Teknologi
 • Konsulent
 • Kraft & Energi
 • Handel & Industri
 • Finans & Forsikring
 • Bærekraft

xacct_Teknologi smallTeknologi

 • Kjøp og salg av komplekse produkter
 • Høyt volum av inngående fakturaer
 • Underleverandører i ulike land
 • Skatter og avgifter
 • Ansatte i ulike land

Referansekunder i denne bransjen:

 • Timeføring
 • Utfakturering
 • Viderefakturering
 • Prosjekt og lønnsomhet
 • Underleverandører

Referansekunde i denne bransjen:

xacct_kraft smallKraft & Energi

 • Høyt antall transaksjoner
 • Strenge krav til rapportering
 • Ulike forretningsmodeller (markedsutløp og nettselskap, Internasjonalisering)
 • Manuelle prosesser og rutiner
 • Salg av tilleggstjenester

Referansekunde i denne bransjen:

xacct_industri smallHandel & Industri

 •  Lager & logistikk
 •  Varer i arbeid
 •  Produktlønnsomhet
 •  Investeringer i driftsmidler
 •  Kjøp & salg over landegrenser

Referansekunde i denne bransjen:

xacct_finans smallFinans & Forsikring

 • Rapportering på kapitalkrav
 • Investeringer & avkastning

xacct_bærekraft smallBærekraft

 •  Bærekraftrapportering
 •  Prosjektstyring
 •  Måloppnåelse