Psykologene i Cut-e behøvde litt ekstra hjelp til regnskap og økonomi. Kompetansen og fleksibiliteten fant de i XACCT Accounting.

Cut-e leverer nettbaserte tester og spørreskjema til utvelgelse og utvikling av medarbeidere og ledere. Selskapet, som hovedsakelig består av psykologer, brukte tidligere et eksternt byrå til å føre regnskap.

Byrået gjorde en grei jobb, men manglet kompetanse på områder hvor cut-e behøvde hjelp. Løsningen ble ekspertene i XACCT Accounting og skytjenesten til regnskapsprogrammet Xledger.

cq5dam.web.512.341-1

− Vi behøvde en ekspert på økonomiske transaksjoner på tvers av landegrensene, sier Rudi Myrvang, adm. dir. i cut-e Nordic (t.v.). Til høyre Marius Berg i XACCT. (Foto: Bård Gudim)

Ekstra ressurser

– Vi tok inn en ansatt fra XACCT på heltid her en periode, primært for å hjelpe oss i forbindelse med et joint venture vi inngikk i Dubai. Komplekse avtaler og nødvendige registreringer måtte på plass, og vi behøvde en som var ekspert på økonomiske transaksjoner på tvers av landegrensene, sier Rudi Myrvang, adm. direktør i cut-e Nordic.

Etter denne perioden fikk selskapet på plass en ressurs selv som tar regnskapet, men XACCT Accounting gjør fremdeles lønnskjøringene til cut-e.

– Cut-e trengte råd og assistanse innen skatt, avgift, toll og lønn, og ønsket oss i bakhånd dersom det skulle dukke opp andre problemer underveis som de trengte hjelp med. Og det fikk de, naturligvis. Vi skreddersyr løsninger og tjenester basert på kundens behov, og først når kunden er fornøyd, er vi fornøyd, sier Marius Berg, daglig leder i XACCT Accounting.

Kunden i førersetet

XACCT hjelper norske virksomheter med lønn og regnskap – inkludert systemløsninger, og er størst i landet på å håndtere lønn for utenlandske arbeidstagere i Norge. I tillegg er selskapet størst på MVA-representasjon her til lands.

Berg påpeker at XACCTs bruk av skyløsninger har vært et viktig bidrag for kundetilfredsheten.

– Skyløsningen til Xledger har gjort det mulig å organisere regnskapet på en mye mer brukervennlig måte, der både regnskapsfører og kunde kan logge seg på og ha tilgang til samme data, sier han.

Dette har i sin tur gitt kunden bedre oversikt og kontroll enn noen gang tidligere – samtidig som det har åpnet for nye muligheter.

– Regnskapsføreren kan nå enklere inkludere kunden i regnskapsarbeidet, dersom kunden ønsker det. Tradisjonelle regnskapsførere har vanligvis ført regnskapet på sitt system, der kunden ikke har hatt tilgang, og kunden har da ofte måttet vente en stund på resultatene fra forrige måned. I dag sitter kunden i førersetet, med full kontroll og tilgang på daglig oppdaterte tall, sier Berg.

Ikke dyrere

Da cut-e tok i bruk XACCTs tjenester og den nye teknologien, skjedde det uten at utgiftene til regnskapsførsel steg.

– Vi har omtrent de samme kostnadene på økonomifunksjonen som før. Derimot har tilgjengeligheten, fleksibiliteten og ikke minst sikkerheten, blitt bedre. Nå har vi et regnskapssystem som håndterer våre behov. Vi bruker det også til timeregistrering, og jeg har en mistanke om at timeregistreringen var langt mer tilfeldig tidligere, sier Myrvang.

Kontakt oss