Admincontrol AS er en vekstrakett som har gjort arbeidsdagen enklere for nærmere to tusen bedriftsstyrer i Norden og verden for øvrig. Da han selv ønsket seg en enklere hverdag, vendte CFO Kjetil Vinjum seg til XACCT.

Noen vet alltid å gjøre det meste ut av mulighetene de ser, og gir seg ikke før de er blitt en suksess. Det norske selskapet Admincontrol er et godt eksempel på dette: Da to gründere fant få hjelpemidler til å gjøre styrearbeid effektivt, utviklet de en solid og god, nettbasert programvareløsning for å gjøre noe med det. Det gikk tregt i starten, men så hadde et stort, børsnotert norsk foretak et uhell og opplevde en lekkasje i forkant av et styremøte. Det ga Admincontrol en fot innenfor.

– Dette selskapet innså at det var både usikkert og tungvint å maile dokumenter frem og tilbake mellom styremedlemmene, og de så fordelene i Admincontrols løsning og måte å jobbe på. Det var det forløsende øyeblikket, åpningen selskapet trengte. Vi gjorde en del tilpasninger etter deres behov, og alt dette ga veldig mye vind i seilene, sier CFO Kjetil Vinjum.

cq5dam.web.512.99999-1

CFO i Admincontrol AS, Kjetil Vinjum og adm. direktør Marius Berg i XACCT (foto: Alex Asensi)

Utviklende

Marius Berg, adm. direktør i XACCT, forteller at denne kompetansen har Admincontrol benyttet seg av omtrent fra første stund de kom inn som kunde:

– Noe av det første som skjedde da vi kom inn, var at det ble besluttet å bytte regnskapsstandard, fra NGAAP små foretak til IFRS. Sammen med Admincontrol fikk vi tilpasset regnskapssystemet og prosessene for å støtte endringene det medførte på en effektiv måte. Det fikk vi til uten større utfordringer, og slike operasjoner er mange av våre konkurrenter ute av stand til å levere. Når vi kan gjøre det, er det fordi vi legger stor vekt på å ha seniorkompetanse som ikke bare er oppdatert på lover og regler, men også på teknologi og hvordan selskaper bør bruke den for å jobbe mest mulig effektivt, sier Berg.

– Med kunder som Admincontrol blir det slik at begge parter kan stimulere hverandre til vekst og utvikling. I XACCT arbeider vi for eksempel med å utvide vår leveranseevne på Xledger i andre, nordiske land, med mål om at våre internasjonale kunder skal få dekket flest mulig av sine behov i ett system, fortsetter han.

«Det er kundene vi lever av»

Spør man Vinjum hva som er de viktigste fordelene XACCTs system har gitt Admincontrol, er svaret derfor enkelt:

– Når økonomisystemet ditt fungerer sånn at du nesten ikke merker det – det bare er der og virker, uten å komme i veien for noe som helst – da er ting sånn de skal være. Siden vi har eiere som er veldig tallfokuserte, betyr det mye for oss at vi utfordres til å ha effektivitet og kvalitet på alt som legges inn i systemet, og XACCT leverer med høy kvalitet, sier han.

– Ta for eksempel hvordan vi holder oversikt over kundeinformasjon, og hvordan økonomisystemet utveksler informasjon med Salesforce, som er vårt CRM-system. Når alt fungerer i økonomisystemet, kan vi fokusere på å betjene kundene på best mulig vis. Tross alt er det jo kundene vi lever av – ikke regnskapet, smiler Vinjum. 

Kontakt oss