1 min read

XACCT signerer avtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Featured Image

XACCT Accounting har signert avtale om levering rådgivende tjenester til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Avtalen har en verdi på 35 millioner kroner over 4 år.

Anskaffelsen har til hensikt å etablere ny løsning som støtte for periodeavslutningen i DFØ, der XACCT skal levere rådgivende tjenester relatert til beste praksis for bruk av løsningen.

Løsningen baseres på Adra by Trintech og skal redusere behovet for manuelt arbeid, gi økt effektivitet og økt kvalitet i utførelse gjennom bedre kontroll, innsikt og ledelses-rapportering.

Avtalen gjelder for 2+2 år og har en estimert verdi på mellom 15 og 35 millioner kroner avhengig i hvilket omfang løsningen tas i bruk for de 175 statlige virksomhetene DFØ håndterer regnskapet for.

 

Marius Berg 3- Vi er svært stolte over den annerkjennelsen vi har fått ved signering av denne avtalen med DFØ som representerer et fagorgan for levering av økonomistyring. For oss er dette en viktig milepæl på mange måter, og avtalen viser at vi tilbyr attraktive tjenester til konkurransedyktige priser.

- Marius Berg, CEO XACCT Accounting  

 

Om DFØ:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til over 90 prosent av statsforvaltningen, og har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Les mer om våre tjenester for periodeavslutning med Adra

KONTAKT OSS