Regnskapstjenester fra XACCT
- Et smart og bærekraftig alternativ for å optimalisere din regnskapsfunksjon. 

www.xacct.nohubfsCanva imagesCanva Design DAEg3ggPnds

Vår misjon er å være den beste partneren for å redusere sårbarheten og øke kvaliteten og servicegraden i kjerneprosesser relatert til økonomifunksjoner som lønn og regnskap. Organisasjoner ser nå outsourcing som et smart og bærekraftig alternativ for å optimalisere forretningsprosesser, redusere risiko og forbedre bunnlinjen. 

Vår tilnærming til outsourcing er gjerne en arbeidsdeling mellom XACCT og kundens økonomifunksjon. Basert på kundens egen kapasitet og kompetanse etableres en optimal og moderne regnskapsfunksjon der XACCT blir en naturlig forlengelse av kundens økonomifunksjon.

Uten unntak er vår erfaring at dette gir et positivt business case i form av blant annet:

 • Redusert operasjonell risiko og økt kvalitet på utførelse
 • Beslutninger kan tas mer effektivt basert på riktige data
 • Redusering av de samlede kostnadene forbundet med regnskapsføringen
 • Økt effektivitet og i forkant på rapportering og periodeavslutningen

Rapport og anbefaling - grunnlag for å ta en beslutning

Hvilken verdi kan du oppnå ved å sette ut hele eller deler av din regnskapsfunksjon? 

Gjennom et mulighetsstudie gir vi deg svarene på hvordan en ny modell i form av outsourcing av hele eller deler av din regnskapsfunksjon gir forretningsverdi for din virksomhet?

 • Hvordan bidrar ny modell til å øke kvaliteten og sikre at servicegraden holdes på et riktig nivå?
 • Hvordan vil en ny modell bidra til optimal utnyttelse av dine egne ressurser?
 • Hvordan bidrar en ny modell til optimal utnyttelse av ditt nye og moderne ERP system?
 • Hva er business casen ved å satse på en alternativ modell for levering av dine regnskapstjenester?

XACCT gir deg en rapport og anbefaling 

Mulighetsstudiet har som mål å ta frem et beslutningsgrunnlag for implementering av en ny modell for regnskapsføring basert på outsourcing av hele eller deler av din regnskapsfunksjonen. 

Mulighetsstudiet består i hovedsak av følgende 4 steg:

 • Oppstartsmøte
 • Kartlegging og intervjuprosess
 • Mulighetsworkshop
 • Rapport og anbefaling

Basert på kartlegging og intervjuprosess presenteres funn og konkrete muligheter i en workshop med aktuelle representanter fra din virksomhet. I mulighetsworkshopen diskuterer vi våre funn, hypoteser og avdekkede mulighetsområder. Workshopen gir føringer og input til utforming av endelig rapport og anbefaling.

Rapporten gir enkel oversikt over hvor virksomheten står ift definert målbilde og hvordan teknologi, mennesker og prosess kan bidra​ for å nå målbildet. Anbefaling til veien videre med forslag til tiltak. ​

Fra oppstartsmøte til rapport og anbefaling foreligger går det ca 4 uker avhengig av tilgjengelighet og kapasitet hos respektive parter.

Hva krever dette av deg?

I tillegg til oppstartsmøte og gjennomføring av selve muilghetsworkshopen er vi avhengig av at relevante nøkkelpersoner setter av 30-45 minutter til et 1:1 intervju med en av våre rådgivere. 

Jeg er interessert i et møte for å få bedre grunnlag til å vurdere om dette er aktuelt for min virksomhet 

Fyll ut skjema under og vi vil kontakte deg og presentere et forslag til mulighetsstudie for din virksomhet.

Microsoft-CSP-1024x295 logo          Xledger Gold partner V6-1